วิทยาการคอมพิวเตอร์

การมีความรู้ย่อมมาคู่กับสติปัญญา

 

The computer science. Meaningful word in English is equivalent to computer science (or in the United Kingdom used the term computing science, with a slightly different meaning).
Words used in the Informatique French of "information" (information) and "automatique" (automatic) provided by Philippe Dreyfus in 2505 (1962), which are in Italian and Spanish Informatica Informática. it comes from a French word. The term is used in German Informatik, which look similar. The roots of the two the same. But the law has been used in Germany since the year 2500 (1957) and recently In the English language itself. I have used the term informatics, which came from the same root. It is often used to mean information science (information science), or sometimes used instead of computer science (or computing science), but not a broader meaning than the computer or machine. It includes the calculation and the information contained in nature.
Computer science or computer science (English: Computer science) is the science and research, theoretical calculations for the computer. The theory of information processing. Both hardware and software, the computer science network, which consists of several topics related to computers. The level of abstraction. The theoretical concepts such as analysis and synthesis algorithms. To a concrete example, the theory of programming languages. Theory of software development. Theory, computer hardware and network theory.

คำว่า วิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความหมายเทียบเท่ากับคำในภาษาอังกฤษ คือ computer science (หรือในสหราชอาณาจักร นิยมใช้คำว่า computing science โดยมีความหมายต่างกันเล็กน้อย)
คำที่ใช้ในภาษาฝรั่งเศสคือ Informatique จาก "information" (สารสนเทศ) และ "automatique" (อัตโนมัติ) บัญญัติโดย Philippe Dreyfus ในปี พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962) ซึ่งคำในภาษาอิตาลี Informatica และภาษาสเปน Informática ก็มีที่มาจากคำในภาษาฝรั่งเศสคำนี้ ส่วนคำที่ใช้ในภาษาเยอรมันคือ Informatik ซึ่งก็ดูคล้ายกัน และมีรากจากคำทั้งสองเหมือนกัน แต่ได้ถูกบัญญัติใช้ในเยอรมันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) และเมื่อไม่นานมานี้ ในภาษาอังกฤษเอง ก็ได้มีการใช้คำว่า informatics ซึ่งก็มาจากรากเดียวกัน แต่มักใช้หมายความถึง information science (สารสนเทศศาสตร์) หรือในบางครั้งใช้แทนคำว่า computer science (หรือ computing science) แต่กินความหมายที่กว้างไปกว่าคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักร โดยรวมถึงการคำนวณและสารสนเทศในธรรมชาติด้วย
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (อังกฤษ: Computer science) เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าทฤษฏีการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์ และทฤษฏีการประมวลผลสารสนเทศ ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ เครือข่าย ซึ่งวิทยาการคอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วยหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ระดับนามธรรม หรือความคิดเชิงทฤษฎี เช่น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนวิธี ไปจนถึงระดับรูปธรรม เช่น ทฤษฎีภาษาโปรแกรม ทฤษฏีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทฤษฎีฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และ ทฤษฏีเครือข่าย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาการคอมพิวเตอร์

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษา(เทคโนโลยีการศึกษา)

หมายเลขบันทึก: 476032, เขียน: 24 Jan 2012 @ 11:17 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 21:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 5, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

สุดยอดไปเลยเพื่อน....

เนื้อหาดีมากกกกกกก

เขียนเมื่อ 

เป็นความรู้ที่ดีครับ เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านครับ

เขียนเมื่อ 

สุดยอดดีมาก

เขียนเมื่อ 

สุดยอดไปเลย เนื้อหานะ