งานปั้นแบบนูนสูง คืองานปั้นที่มีลักษณะสูงขึ้นจากพื้นผิวมากกว่านูนต่ำ