เกษตรกรจะมีความสุขมากที่ได้เห็นพืชผัก ต้นไม้ ของตัวเองเจริญงอกงามขึ้นทุกๆวัน มีบ่อปลา มีข้าวในนา อาหารการกินอุดมสมบูรณ์

       

          ปลูกกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยง ข้างล่างเป็นต้นไม้หอม (กฤษณา) รอบข้างจะปลูกต้นสะเดา รอบรั้วจะปลูกต้นยางนาเพื่อทำเป็นกำแพงธรรมชาติ

                                  

                               ปลูกต้นยางนาบนคันนาเพื่อต้องการร่มและปุ๋ยธรรมชาติ

 

        

           จากขบวนการปลูกถึงขบวนการปรุง โดยพืชผักที่ได้นั้นแน่ใจว่าปลอดภัย

                            

               

                                            เมื่อปลูกเอง -ปรุงเอง- กินเอง

 

          

    รับรองความอร่อยเอง ไม่ว่าจะปิ้ง ย่าง เผา  พืชพันธุ์เราปลูกทั้งนั้น

                   นี่แหล่ะความสุขที่ได้ปลูก ได้ปรุง ได้กิน