สาระความรู้จากการทัศนศึกษาโรงเรียนต้นแบบปฐมวัย:ศน.สุทธิพงษ์ ทองสร้าง

             จากการทัศนศึกษาโรงเรียนต้นแบบปฐมวัยที่จังหวัดเพชรบุรี(เซนโยเซพเพชรบุรี) จังหวัดบุรีรัมย์(ลำปลายมาศพัฒนา) และจังหวัดนครราชสีมา(อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย) มีสาระการเรียนรู้ที่น่าสนใจดังนี้

1. โรงเรียนเซนโยเซพเพชรบุรี เป็นการจัดการศึกษาแบบองค์รวมให้นักเรียนมีพัฒนาการครบทุกด้านคือร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา เน้นการเรียนรู้อย่างมีความสุจให้ความรักความอบอุ่น

2.โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เน้นการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการของโรงเรียนดีมาก มุ่งพัฒนาการทางสมองเด็ก ไม่แยกนักเรียนออกจากธรรมชาติ ให้นักเรียนอยู่ร่วมกับธรรมชาติ มุ่งพัฒนาให้เด็กรู้สึกดีตนเอง วิธีการพัฒนาของโรงเรียนคือ คิดแบบชนะ

3.โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทันพิมาย  แนวความคิดของโรงเรียนดีมาก การบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เทคนิคที่โรงเรียนใช้คือ"บอกถึงความขาดแคลน แต่ไม่ขอ" หลักสูตรท้องถ่นเด่นมาก นำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน โดยเฉพาะผู้อำนวยการโรงเรียนมีบุคลิกที่โดดเด่นมาก

ความภาคภูมิใจที่ได้รับ

1. ได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนชั้นนำของประเทศ จะได้นำแนวคิดความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของสพท.สฎ.1ต่อไป

2.การให้ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม ความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้ของสมาชิกที่ไปศึกษาดูงานดีมาก ดีใจและภาคภูมิ

3.ความสำเร็จในครั้งนี้ จะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่าน  ศึกษานิเทศก์ทุกคน และเจ้าหน้าที่ที่ช่วยดูแลอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน คอยเติมเต็มความรู้ให้แก่คณะศึกษาดูงานตลอดเวลา รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากทำให้การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับความสำเร็จเกินความคาดหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้จากการปฏิบัติ:ศน สพท.สฎ 1

คำสำคัญ (Tags)#ศน.สุทธิพงษ์#ทองสร้าง#กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 47258, เขียน: 30 Aug 2006 @ 16:58 (), แก้ไข: 21 May 2012 @ 08:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)