ความจำเป็นในการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศแผนกดคีบุคคล

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

          ในปัจจุบันเราจะพบว่านิติสัมพันธ์ของเอกชนที่เกิดขึ้นไม่ว่า จะ เป็น ด้านการค้าหรือการลงทุนจะมีความเป็นระหว่างประเทศแฝงอยู่เป็น อันมากไม่ว่าจะเป็น คู่กรณีของนิติสัมพันธ์เป็นคนต่างชาติ ( foreign) หรือต่างด้าว (alien) หรือตัวนิติสัมพันธ์เองเกิดในต่างประเทศ หรือ ผลของ นิติสัมพันธ์ เกิดขึ้นใน

ต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งนิติสัมพันธ์ จะอยู่ใน ต่างประเทศ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะเกิดจากทุนภายในประเทศ ไม่เพียงพอ ที่ขยายกิจการ จึงต้องชักนำทุนต่างชาติเข้ามา หรือการที่ต่างชาติ เห็นว่า ประเทศไทยมีปัจจัยบวกที่น่าจะเข้ามา ลงทุนหรือทำการค้าขาย หรือแม้แต่ การเปิดเขตการค้าและ การ

ลงทุนเสรีที่ทำระหว่างกัน เป็นต้น ดังนั้น เราในฐานะนักกฎหมายคงจะ หลีกเลี่ยงที่จะต้องศึกษานิติสัมพันธ์ของเอกชนที่มีความเป็นระหว่างประเทศและกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นตัวกำหนดกรอบว่านิติสัมพันธ์ ภายใต้กฎหมายใดจะได้รับการรับรองให้มีผลในทางระหว่างประเทศไม่ได้ เพื่อที่เราจะสามารถนำกฎหมายมาปรับข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

           สำหรับผู้เขียนเองได้ทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ การกระทำ ความผิด เกี่ยวกับหุ้น ของคนต่างด้าวในประเทศไทย โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องหุ้นของ คนต่างด้าว ไม่ว่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องในรูปแบบของ การซื้อขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์หรือ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดรอง) หรือการเข้ามาในรูปแบบของการควบรวมกิจการหรือการแลกเปลี่ยนหุ้น เป็นต้น และศึกษาถึงกฎหมายภายในของประเทศไทยซึ่งได้กำหนดสิทธิหรือจำกัดสิทธิและหน้าที่ของคนต่างด้าวที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของคนต่างด้าว เพื่อนำมาวิเคราะห์ รูปแบบในการกระทำความผิดเกี่ยวกับหุ้นของคนต่างด้าวที่จะหลบเลี่ยงกฎหมายที่นำมาจำกัดสิทธิหรือการหาผลประโยชน์จากการที่กฎหมายได้ให้สิทธิแก่คนต่างด้าว ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ ในเบื้องต้นมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาถึงกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี บุคคลในเรื่องการจัดสรรเอกชนในทางระหว่างประเทศ เพื่อกำหนดตัวบุคคลซึ่งจะได้รับสิทธิและหน้าที่หรือ ถูกจำกัดสิทธิตามกฎหมายที่กำหนดไว้ให้ชัดเจนเสียก่อนที่จะศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นอื่นต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความจำเป็นในการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

คำสำคัญ (Tags)#ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

หมายเลขบันทึก: 47230, เขียน: 30 Aug 2006 @ 13:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ในวิทยานิพนธ์ของคุณพจนารถ จะมีมุมมองเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายไหมคะ ?