kru-tom .com (บุษราคัม นิยโมสถ)

วิธีลบ cookies , ไวรัส ,ขยะ

วิธีลบ Cookies  เพื่อป้องกันไวรัส ในคอมพิวเตอร์

Cookies เป็นText ไฟล์เล็กๆ ที่ถูกสร้างขึ้นจาก web server และบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของเรา เช่น ข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือข้อมูลส่วนตัวของเราที่ได้มีการลงทะเบียนกับเว็บไซต์นั้นๆ

วิธีการลบ Cookies ของ Internet Explorer (IE)

1. เปิด Internet Explorer ไปที่เมนู Tools คลิกเลือก Internet options 

2. ที่แท็บ General คลิกปุ่ม Delete...

3. แล้วคลิกที่ปุ่ม Delete cookies... แล้วคลิกปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการลบ cookies

  

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ)ความเห็น (0)