ช่วงนี้เรียนเครียดจังเลยทำยังไงก็ไม่หายเครียดสักที่ ผลการเรียนก็

ไม่ดีขึ้นเลยรู้คะแนนสอบแต่ละวิชารู้สึกท้อมากเลยค่ะ คิดไว้ว่าปลาย

ภาคค่อยแก้ตัวใหม่แต่ดูเหมือนว่าจะแก้ตัวไม่ขึ้นเลยยิ่งเรียนเหมือน

เนื้อหายิ่งยากขึ้นกว่าเดิม ใครเคยเป็นแบบนี้บ้างค่ะ มีวิธีคลาย

เครียดที่ดีมาแนะนำบ้างก็ดีนะค่ะยินดีรับมาปฏิบัติค่ะ