รายงานโครงงาน เรื่อง การทำพานบายศรี

  ติดต่อ

  เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม   

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยโครงงาน เล่มนี้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยมีวัตถุประสงค์
1. รับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นอย่างมีเหตุผล
2. ยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่ม  
3. วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
4. มีความสามัคคีในหมู่คณะ
5. เสียลสะ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
6. รักความเป็นไทย  อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
download : 

http://boonaon.files.wordpress.com/2011/11/e0b89ee0b8b2e0b899e0b89ae0b8b2e0b8a2e0b8a8e0b8a3e0b8b5.pdf 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานการศึกษาค้นคว้า

หมายเลขบันทึก: 469432, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 23:00:51+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ภูมิปัญญาท้องถิ่น#ประเพณี#พานบายศรี

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)