การสอนแบบวอลดอร์ฟ

แนวคิดการสอนแบบวอลดอร์ฟ

แนวคิดการสอนแบบวอลดอร์ฟ

 

 

          หัวใจสําคัญของการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ คือ ความเชื่อมั่นว่าคุณค่าอันลึกลํ้าที่สุด และเป็นสากล
ที่สุดของมนุษย์จะเกิดขึ้น ได้ก็ต่อเมื่อการศึกษานํามา ซึ่งความสมดุลระหว่าง ความสามารถในการคิด
รู้สึกและพลังเจตจํานง ซึ่งดํารงอยู่ในตัวเด็กแต่ละคนหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การศึกษาแบบวอลดอร์ฟ
มุ่งหวังจะพัฒนามนุษย์ให้เป็น

  1. ผู้ซึ่งมีความคิดแยบคาย สดใส มีพลัง และสร้างสรรค์
  2. ผู้ซึ่งมีความรู้สึกในใจเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา กล้าหาญ ศรัทธาต่อชีวิต และมีจิตใจใฝ่รู้
  3. ผู้มีพลังเจตจํานง แน่วแน่สามารถบรรลุภารกิจแห่งชีวิตที่ตนเองเป็นผู้เลือกสรร

         สําหรับโรงเรียนวอลดอร์ฟแล้ว ความสําเร็จของการศึกษา ไม่อาจวัดได้เพียงจากการดูว่าผู้เรียนรู้
ู้และทําอะไรได้บ้าง แต่ที่สําคัญยิ่งไปกว่าก็คือ เขาเหล่านั้นเติบใหญ่ไปเป็นมนุษย์เช่นไร

         การศึกษาแบบวอลดอร์ฟ มุ่งหมายที่จะดึงศักยภาพ ซึ่งแฝงเร้นอยู่ในตัวเด็กแต่ละคนให้แสดงออกมา ไม่ใช้มุ่งจะนําข้อมูลความรู้จากภายนอกใส่เข้าไปในเด็กเพื่อการผลิตซํ้า โดยนัยนี้จึงเอื้ออํานวยให้อนุชน
ทั้งหลายค้นพบพลัง ความกระตือรือร้น และปัญญาที่ตนเองมีอยู่เพื่อนํามาซึ่งคุณภาพสูงสุดของตัวเขาเอง

          การศึกษาแบบวอลดอร์ฟ ให้ความสําคัญกับวัยเด็ก ด้วยเห็นว่าวัยเด็ก เป็นช่วงเวลาที่สําคัญของความเป็นมนุษย  ์ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องก้าวผ่าน  และควรจะได้รับ การเรียนรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม  ซึ่งจะทําให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ได้ดังคํากล่าวของ ดร.รูดอล์ฟ สไตเนอร์ ที่ว่า

"วิริยะภาพสูงสุดของเราจะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนามนุษย์ผู้เป็นอิสระทางปัญญา สามารถกําหนดเป้าหมายและทิศทางของชีวิตได้ด้วยตนเอง "

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฐมวัย

คำสำคัญ (Tags)#ปฐมวัย

หมายเลขบันทึก: 46849, เขียน: 28 Aug 2006 @ 12:05 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ

กำไร เทียนสงฆ์
IP: xxx.91.172.246
เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากๆ เลยค่ะ

นฤมลค่ะ
IP: xxx.91.18.204
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะที่ร่วมแสดงความคิดเห็น