JJ2011V11_12 สภาเภสัชกรรมประเมินสถาบัน


สภาเภสัชกรรมประเมินสถาบัน

 รายงานสดสด บรรยากาศ คณะอนุกรรมการ จาก สภาเภสัชกรรม มาประเมินสถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าในการจัดสรรทรัพยากร ที่ คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการเรียนรู้ สำหรับ นิสิตเภสัชศาสตร์ Marine Pharmacy

 อธิการบดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รวมทั้ง คณาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ

และ ให้ข้อมูลกับตัวแทน จาก สภาเภสัชกรรม

ตัวแทนทั้ง สภาเภสัชกรรม และ คณะเภสัชศาสตร์ ภาพล่าง ขวา ภญ.รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์
และ รศ.อาภรณี ไชยาคำ จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรยากาศ ก่อนเริ่มนำเสนอ ความก้าวหน้าในการพัฒนา ระดับสถาบัน รูปขวาล่าง ประธาน อนุกรรมการประเมินสถาบัน ชุดที่ ๑ ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ภก.ผศ.ดร.มังกร ประพันธ์วัฒนะ เลขาธิการ

ภาพด้านล่าง คือ อนาคตของเราที่จะมี อาคาร ๑๒ ชั้น และ อาคารวิจัย

 

JJ2011 ร่วมพลี ร่วมพัฒนา

หมายเลขบันทึก: 468249เขียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2011 10:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2013 09:18 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (4)

เรียนท่าน อ.เจน ททท ครับ

ประเด็นสำคัญที่ คณะอนุ กก เสนอ แนะ คือ

  1. เรื่อง แหล่งฝึก คือ การเขียนแผนที่จะพัฒนาและใช้แหล่งฝึกใด เมื่อไหร่ นิสิตปีใดที่ออกไป รวมทั้งคู่มือการเรียนรู้ในการออกไปปฏิบัติงานตามแหล่งฝึกต่างๆ
  2. หน่วยกิตที่ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติที่ต้องปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ ของ สภาเภสัชกรรม

ช่วงบ่าย ทาง คณะ อนุ กก ทั้งชุดจะไปดูสถานที่

  1. ที่เรียนรู้ที่ คณะสหเวชศาสตร์
  2. ที่เรียนรู้ที่ คณะแพทยศาสตร์
  3. สถานที่ก่อสร้าง ห้องยา และ คณะเภสัชศาสตร์ ในอนาคต
  4. เครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการที่ นิสิต จะต้องใช้ ในปีการศึกษาถัดไป
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี