เห็นชื่อเรื่องทุกคนอย่าพึ่งคิดว่าจะต้องออกไปจับนกบนท้องฟ้านะคะ ทุกคนคงทราบแล้วว่าขณะนี้โรคไข้หวัดนกกำลังระบาดอยู่ ซึ่งททางสถาบันบำราศนราดูรได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์นี้เช่นกัน ดังนั้นผู้ที่ต้องมาอยู่เวรคัดกรองผู้ป่วยรวมทั้งพยาบาลเวรตรวจการด้วยนะคะ จึงเรียกกันว่าเวร"จับนก"

วันแรกที่อยู่เวรคือเวรเช้าวันเสาร์เมื่อเดินตรวจการเสร็จแล้วก็มาประจำที่ห้องบัตรซึ่งเป็นด่านแรกที่คัดกรองผู้ป่วย ที่พบก็จะเป็นไข้ไม่มีประวัติสัมผัสกับนกหรือสัตว์ปีกอื่นๆ มีรายหนึ่งญาติมาบอกประวัติว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนและเขาบอกว่าเป็นไข้หวัดนกรอผลเลือดพรุ่งนี้ แต่ค่าใช้จ่ายสูงจึงมาที่บำราศฯ ซึ่งเมื่อมาถึงพยาบาลที่ทำหน้าที่คัดกรองออกไปซักประวัติ(พยาบาลสวมMask N95) มีไข้สูง 1 สัปดาห์ไม่มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีก จึงขอเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นจากญาติ และได้ประสานงานขอผลการตรวจและประวัติอื่นๆเพื่อการรักษาที่ดีต่อไป ซึ่งเมื่อดูจากการตรวจร่างการและตรวจเลือดไม่ได้มีการตรวจRapid Test เลย และเมื่อแพทย์เวรตรวจ ก็ให้การวินิจฉัยว่าR/O PCP จากเหตุการณ์นี้เห็นว่าความเข้าใจของคนทั่วไปกับเรื่องไข้หวัดนกยังมีน้อยและไม่ค่อยเข้าใจกับโรคมากนัก ด้วยสาเหตุนี้เมื่อพยาบาลคัดกรองไม่มีแนวทางการซักประวัติ ส่งขึ้นไปตรวจที่ตึกแยกโรคก็จะทำให้เสียเวลา ขณะนี้คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อของสถาบันฯได้ทำแนวทางในการซักประวัติให้ สะดวกในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น และคนปฏิบัติงานก็สบายใจ

โดย ปิยะวดี  ฉาไธสง