• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

Perception of HIV/AIDS and caring for people with terminal AIDS in southern Thailand.

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษา การรับสารจากสื่อมวลชนของประชาชนในภาคใต้ของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนได้รับสื่อจากโทรทัศน์ และวิทยุ
เนื้อหาในสื่อเป็นไปในทางลบ เอดส์จะอยู่กับเรื่องสกปรก อันตรายและความตาย เป็นโรคของกาม หรือโรคผู้หญิง (โสเภณี)
คนชานเมือง และคนชนบทมีการเปิดรับสื่อเรื่องเอดส์แตกต่างกัน

ผู้วิจัย  - Songwathana P, Manderson L. (2541)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): สื่อมวลชน โรคเอดส์ 
  หมายเลขบันทึก: 46656
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)