สำนวนไทย4

ชอบสำนวนไหนอ่านได้เลยค่ะ
หมวด ต
สำนวน ความหมาย
ตกกระไดพลอยโจร จำเป็นต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยง
ตกใต้เถรเทวทัต ตกนรกขุมต่ำสุด
ตกนรกทั้งเป็น ได้รับความลำบากแสนสาหัส เช่น
คนที่ได้รับโทษทัณฑ์ในเรือนจำ
ตกน้ำไม่ว่าย ไม่ช่วยตนเอง
ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ตกอยู่ในที่คับขันอย่างไรก็ไม่เป็นอันตราย,
ตกอยู่ที่ใดก็ไมสูญหาย
ตกเป็นเบี้ยล่าง ตกเป็นรอง, เสียเปรียบ
ตกล่องปล่องชิ้น ตัดสินใจจะร่วมมือหรือร่วมชีวิตด้วย
ตกหลุม, ตกหลุมพลาง ถูกลวงด้วยเล่ห์กลหรืออุบาย, เสียรู้หลงกล
ต้นร้ายปลายดี เริ่มแรกไม่ดี ตอนท้ายกลับดี,
ตอนแรกประพฤติตัวไม่ดี
ภายหลังกลับสำนึกตัวได้
ต้นวายปลายดก เริ่มแรกไม่ดี ตอนท้ายกลับดี
ตบตา หลอกหรือลวงให้เข้าใจผิด
ตบมือข้างเดียวไม่ดัง ทำอะไรฝ่ายเดียวไม่เกิดผล
ตบหัวกลางศาลา ขอขมาที่บ้าน ยอมรับผิดไม่สมกับความผิดที่ทำไว้
ตบหัวลูบหลัง ทำหรือพูดให้กระทบกระเทือนใจหรือเสียหายในตอนแรก
แล้วมาหรือพูดเป็นการปลอบใจภายหลัง
ตลาดหน้าคุก แพง, ตลาดที่ถือโอกาสโก่งราคาแพงกว่าปกติ
และผู้ชื้อจำเป็น
ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก ต่อหน้าพูดหรือทำอย่างหนึ่ง ลับหลังพูด
หรือทำอีกอย่างหนึ่ง,กลับกลอก
ต้อนรับขับสู้ ต้อนรับอย่างแข็งขัน
ต้อนหมูเข้าเล้า บังคับคนที่ไม่มีทางสู้
ตะเภาเดียวกัน พวกเดียวกัน, อย่างเดียวกัน
ตักน้ำรดหัวตอ, รดน้ำรดหัวสาก แนะนำหรือพร่ำสอนเท่าไรก็ก็ไม่ได้ผล
ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงา ให้รู้จักฐานะของตนและเจียมตัว
ตักบาตรอย่าถามพระ จะให้ของอะไรแก่ผู้ที่เต็มใจรับอยู่แล้วไม่ควรถาม
ตัดช่องน้อยแต่พอตัว เอาตัวรอดแต่ผู้เดียว
ตัดเชือก ตัดความสำพันธ์ไม่ให้ความช่วยเหลืออีกต่อไป
ตัดญาติขาดมิตร ตัดขาดจากกัน
ตัดเป็นตัดตาย ตัดขาดจากกันอย่างเด็ดขาด
ตัดไฟต้นลม, ตัดไฟหัวลม ตัดต้นเหตุเสียแต่เริ่มแรก
เพื่อมิให้เหตุการณ์ลุกลามต่อไป
ตัดหนามอย่าไว้หน่อ ทำลายให้ถึงต้นตอ
ตัดหางปล่อยวัด ตัดขาดไม่เกี่ยวข้อง ไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไป
ตัวจักรใหญ่ บุคคลสำคัญชั้นมันสมองหรือหัวหน้า
ในการดำเนินกิจการ
ตัวตายตัวแทน ผู้ที่รับช่วงทำงานติดต่อกันไปไม่ขาดตอน
ตัวเป็นเกลียว ทำงานอยู่ตลอดเวลา
ตามีตามา, ตาสีตาสา ผู้มีอายุในชนบทได้รับการศึกษาน้อย
ตาบอดคลำช้าง คนที่รู้อะไรด้านเดียว แล้วเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้น
ตาบอด, ตาพอง ตาลุก, ตาลุกชัน อาการที่ตาเบิกกว้างเพราะความอยากได้
ตาบอดได้แว่น คนที่ได้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตน
ตาบอดสอดตาเห็น อวดรู้ในเรื่องที่ตนไม่รู้
ตาเป็นมัน อาการที่จ้องมองสิ่งที่ถูกใจอย่างจดจ่อ
ตาเป็นสับปะรด มีพรรคพวกที่คอยสอดส่องเหตุการณ์ให้อยู่รอบข้าง
ตาเฟื่องตาสลึง ตาที่แสดงอาการว่าชอบพอรักใคร่
เป็นการทอดไมตรีทางชู้สาว(ให้แก่หญิงสาว)
ตาเล็กตาน้อย ตาที่แสดงอาการว่าชอบพอรักใคร่เป็นการทอด
ไมตรีในทางชู้สาว (ใช้แก่หญิงสาว)
ตามใจปากมากหนี้ เห็นแก่กินย่อมสิ้นเปลืองมาก
ตามใจปากลำบากท้อง เห็นแก่กินมักเดือดร้อน
ตามเพลง, ตามยถากรรม,
ตามเรื่องตามราว
สุดแต่จะเป็นไป ตามลม ตามแล้ง
ตายประชดป่าช้า แกล้งทำเป็นพูดแดกดันประชดอีกฝ่ายหนึ่ง
แต่ตัวเองเป็นฝ่ายเสียหาย
จากการกระทำหรือคำพูดนั้น
ตาลยอดด้วน คนที่ไม่มีทางเจริญก้าวหน้าต่อไปแล้ว,
คนที่ไม่มีบุตรสืบตระกูล
ตำข้าวสารกรอกหม้อ ทำแค่พอกินไปมื้อ ๆ หนึ่ง,
ทำพอให้เสร็จชั่วครั้งหนึ่ง ๆ
ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ใช้จ่ายหรือเสียทรัพย์ในทางที่ไม่ได้ประโยชน์อะไร,
ลงทุนโดยไม่ได้ผลประโยชน์คุ้มทุน
ติเรือทั้งโกลน ตำหนิสิ่งที่ยังไม่แล้วเสร็จ
หรือยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร,
ติพล่อย ๆ ไปเสียก่อนที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
ติดสอยห้อยตาม เดินตามไปติด ๆ
ตีงูให้กากิน ทำสิ่งใด ๆ ไว้แล้ว แต่ผลไปตกแก่ผู้อื่น,
ทำสิ่งที่ตนควรจะได้รับประโยชน์
แต่กลับไม่ได้
ตีงูให้หลังหัก กระทำการสิ่งใดแก่ศัตรู โดยไม่เด็ดขาดจริงจัง
ย่อมได้รับผลร้ายในภายหลัง
ตีตนก่อนไข้, ตีตนตายก่อนไข้ กังวลทุกข์ร้อนในเรื่องที่ยังไม่เกิด
ตีท้ายน้ำ เข้าทำในตอนหลัง หรือในระยะหลัง
ตีปลาหน้าไซ พูดหรือทำให้กิจการของผู้อื่น
ที่กำลังดำเนินไปด้วยดีกลับเสียไป
ตีป่าให้เสือกลัว ขู่ให้กลัว
ตีวัวกระทบคราด โกรธคนหนึ่งแต่ทำอะไรเขาไม่ได้
ไพล่ไปรังควานอีกคนหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้องและตนสามารถทำได้
ตีหลายหน้า ตลบตะแลง, กลับกลอก
ตีนถีบปากกัด มานะทำมาหากินโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยาก
ตีนเท่าฝาหอย เด็กทารก
ตื่นแต่ดึก สึกแต่หนุ่ม เร่งรัดทำการงานให้เหมาะสมกับวัยและเวลา
เตี้ยอุ้มค่อม คนที่มีฐานะต่ำต้อยหรือยากจน
แต่รับภาระเลี้ยงดูคนที่มีฐานะเช่นตนอีก
แตงเถาตาย หญิงม่ายที่มีอายุมาก
แตงร่มใบ ผิวเนื้อนวลงาม ( ใช้แก่หญิงสาว )
ใต้ดิน ลับ, ไม่เปิดเผย, ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ไต่ไม้ลำเดียว กระทำการตามลำพังตัวคนเดียว
โดยไม่พึ่งพาอาศัยผู้อื่น อาจพลาดพลั้งได้
หมวด ถ
ถ่มน้ำลายรดฟ้า ประทุษร้ายต่อสิ่งที่สูงกว่าตน
ตัวเองย่อมได้รับผลร้าย
ถวายหัว ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อชาติ, เอาชีวิตเป็นประกัน,
ทำจนสุดความสามารถ, ยอมสู้ตาย
ถอดเขี้ยวถอดเล็บ ละพยศ, ละความเก่งกาจ ,
เลิกแสดงฤทธิ์แสดงอำนาจอีกต่อไป
ถอนต้นก่นราก, ถอนรากถอนโคน ทำลายให้ถึงต้นตอ,
ทำลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม
ถอนหงอก ไม่นับถือความเป็นผู้ใหญ่,
พูดว่าให้เสียผู้ใหญ่
ถ่านไฟเก่า ชายหญิงเคยรักใคร่ได้เสียกัน
แม้เลิกร้างกันไปเมื่อมาพบกันใหม่
ก็เกิดความรักกันได้ง่าย
ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น ดูเหมือนละเอียดรอบคอบ
แต่ไม่ละเอียดรอบคอบจริง,
ประหยัดในสิ่งที่ไม่ควรประหยัด
ไม่ประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัด
ถีบหัวส่ง ไล่ไปให้พ้น, ไม่ใยดีอีกต่อไป
เถรตรง ซื่อหรือตรงจนเกินไป, ไม่มีไหวพริบ,
ไม่รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว,ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา
เถรส่องบาตร คนที่ทำอะไรตามเขาทั้ง ๆ ที่ไม่รู้เรื่องราว
หมวด ท
ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดตามธรรมชาติ
อันอาจนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
ทองไม่รู้ร้อน เฉยเมย, ไม่กระตือรือร้นไม่สะดุ้งสะเทือน
ท้องยุ้งพุงกระสอบ คนกินจุ
ทั้งขึ้นทั้งล่อง มีความเกี่ยวข้องด้วยเสมอไม่พ้นไปได้
(ใช้ในทำนองไม่ได้)
ท่าดีทีเหลว ท่าทางหน่วยก้านดี แต่ทำอะไรไม่ได้เรื่อง
ท่านั้นท่านี้ โยกโย้, อย่างนั้นอย่างนี้
ทางออก ทางรอด, วิธีแก้ปัญหา
ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป ทำคุณแต่กลับเป็นโทษ,
ทำดีแต่กลับเป็นร้าย
ทำนาบนหลังคน หาผลประโยชน์เข้าตนโดยขูดรีดผู้อื่น
ทำนาออมกล้า ทำปลาออมเกลือ ทำการสิ่งใดถ้ากลัวหมดเปลืองย่อมไม่ได้ผลสมบูรณ์
ทำบุญเอาหน้า ภาวนากันตาย ทำบุญหรือความดีเพื่ออวดผู้อื่นไม่ใช่ทำด้วยใจบริสุทธิ์
ทีเล่นทีจริง แสร้งทำเป็นเล่น ๆ หรือล้อหลอกเป็นการลองเชิง
แต่เมื่อเห็นเขาเผลอตัวหรือไม่ว่าก็เอาจริง,
เล่นก็ได้ จริงก็ได้
ที่เท่าแมวดิ้นตาย ที่ดินหรือเนื้อที่เล็กน้อย
ทุบหม้อข้าว ทำลายอาชีพ, ตัดอาชีพ
แทงใจดำ พูดตรงกับความในใจของผู้ฟัง
แทรกแผ่นดิน หลีกหนีไปให้พ้น
ไม่อยากให้ใครพบหน้าเพราะอับอาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดบันทึก kadsanee พยาบาล CVTความเห็น (1)

ด.ญ.เจนนิเฟอร์ เเมรี่ ไฟรฺเยอร์
IP: xxx.147.88.175
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะการบ้านเสร็จสักทีถ้ามีว่าเพื่อสอนให้ก็ดีมากๆค่ะ

โรงเรียนอนุบาลปง ป.4/1

 

คำสำคัญ (Tags)

#เกร็ดน่ารู้

หมายเลขบันทึก

46598

เขียน

27 Aug 2006 @ 02:23
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 15:44
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก