วันงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา นั้นเริ่มเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2549 - วันที่ 18  สิงหาคม 2549  สิ่งดีๆที่ข้าพเจ้าได้ทำคือการขายพวงกุญรูปภาพผึ้งและแจกใบความรู้ ข้าพเจ้ามีความรู้สึกภูมิใจมากเมื่อมีคนมาสนใจสิ่งของที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วสามารถขายได้ และในบริเวณที่ข้าพเจ้าขายอยู่ก็มีเพื่อนๆขายผลิตภัณฑ์จากผึ้งมากมาย รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการมากมายตามภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์มีผู้คนมาดูงานมากเลยค่ะ