คำนิยมเนื่องในโอกาสการเกษียณอายุราชการ

การกระทำ สำคัญกว่าคำพูด

คำนิยมเนื่องในโอกาสการเกษียณอายุราชการของนายอนันต์  ตาวงษ์

                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก ประชาวิทยาคาร   

                         ผมได้มาทำงานในอำเภอบ้านตากเข้าสู่ปีที่ 10 ในปีนี้ ได้รู้จักและร่วมงานกับผู้บริหารของหน่วยงานหลายๆหน่วยงานในอำเภอบ้านตาก ได้รับมิตรภาพ ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการทำงานเพื่อประชาชน หนึ่งในหน่วยงานนี้คือโรงเรียนบ้านตาก ประชาวิทยาคารซึ่งเกี่ยวข้องกันในหลายๆกิจกรรม 

                       ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการอนันต์  ตาวงษ์ โรงพยาบาลบ้านตากได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดียิ่ง ส่งผลให้การดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนได้รับการดูแล ส่งเสริม ป้องกัน ผ่านทางกิจกรรมต่างๆที่ทำร่วมกัน ครั้งแรกที่ผมได้พบกับท่านผู้อำนวยการที่ห้องทำงานของผมที่โรงพยาบาลบ้านตาก อาจารย์อนันต์ ได้มาเยี่ยมเยียนและทำความรู้จักคุ้นเคยกันในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่ต้องจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ท่านมีความเป็นกันเอง เปี่ยมด้วยรอยยิ้ม มิตรภาพและความจริงใจ ไม่ถือตัวและท่านเองก็ได้เล่าให้ฟังถึงความมุ่งหวังที่จะพัฒนาโรงเรียนบ้านตาก ประชาวิทยาคารให้มุ่งไปสู่โรงเรียนในฝัน ที่ช่วยดูแลลูกหลานของพี่น้องชาวอำเภอบ้านตากให้เป็นอย่างดี

                       การกระทำ สำคัญกว่าคำพูด ตลอด 2 ปีของโรงเรียนภายใต้การบริหารงานของอาจารย์อนันต์ ตาวงษ์ ได้มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด มีการปรับเปลี่ยนในด้านต่างๆทั้งด้านอาคารสถานที่ การเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  จัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในอำเภอบ้านตากเป็นอย่างดี รวมทั้งตัวท่านผู้อำนวยการเองก็เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอด้วยความสามารถทางด้านการบริหารที่ผ่านการเป็นผู้บริหารโรงเรียนมาหลายแห่ง ด้วยความสามารถของการเป็นครู ที่ทำหน้าที่สอนนักเรียนมานาน ด้วยบุคลิกภาพส่วนตัวที่เป็นผู้ที่มีความสุขุม มิตรภาพ เปี่ยมล้นด้วยรอยยิ้มและความมีมนุษยสัมพันธ์  ทำให้ตลอดการทำงานในหน้าที่เป็นไปด้วยความราบรื่น ประสบความสำเร็จ เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ครูอาจารย์และนักเรียน รวมทั้งผู้บริหารในหน่วยงานต่างๆได้ อีกทั้งหากไม่ถามถึงตัวเลขอายุแล้วจะไม่เชื่อเลยว่าท่านจะครบเกษียณอายุราชการแล้วทั้งนี้เป็นเพราะท่านมีการดูแลสุขภาพของตนเองเป็นอย่างดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ

                     เนื่องในโอกาสครบรอบเกษียณอายุราชการของท่านผู้อำนวยการอนันต์ ตาวงษ์ นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พุทธานุภาพแห่งพระบรมธาตุและหลวงพ่อทันใจอันศักดิ์สิทธิ์โปรดดลบันดาลให้อาจารย์อนันต์ ตาวงษ์มีความสุขกายสุขใจพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป

                                นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#เรื่องเล่าทั่วไป

หมายเลขบันทึก: 46520, เขียน: 26 Aug 2006 @ 16:18 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 09:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)