เป็นการเสียสละของเครือข่าย R2R รพ.ท่าบ่อ ที่สละวันให้กับทาง สสจ. ในการเรียนรู้ R2R ซึ่งตามกำหนดเป็นวันแห่งการเรียนรู้ของนักพัฒนางานประจำ รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ...

เป็นการบรรยายที่ใช้ระยะเวลาเกือบสองชั่วโมง และเป็นการเดินทางที่ทำได้สี่ชั่วโมง ออกจากบ้านแบบไม่เร่งรีบ แถมได้แวะทำธุระหลายที่กว่าจะถึงที่หมาย ซึ่งปีนี้ทาง สสจ.หนองคายประกาศขับเคลื่อนพัฒนางานประจำด้วยการทำ R2R ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีอย่างยิ่ง

วันนี้คือ การจุดประกาย...

ยังไม่ทันกลับถึงบ้านดีนัก ปรากฏว่าพี่นาง(นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์) เขียนบันทึกเรียบร้อยแล้ว สมแล้วกับที่เป็นผู้มีหัวใจอันเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์...กันกับ G2K

R2R

แม้เป็นการเดินทางที่ห่างกันมากพอสมควร ระหว่างยโสธร-หนองคาย แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค เราเริ่มต้นทำความเข้าใจ R2R ผ่านวีทีอาร์เรื่อง "จากวันนั้นถึงวันนี้ R2R ประเทศไทย" และพูดคุยเชิงบรรยายให้เห็นภาพ concept R2R จากนั้นทำความเข้าใจซ้ำเข้าไปอีกผ่านวีทีอาร์เรื่องที่สอง "เชื่อมพลังเครือข่าย ขยายคุณค่างานประจำ"...

ความท้าทาย...ทุกครั้งของการบรรยายให้รับรู้ในเรื่อง R2R คือ

การเปลี่ยนความเข้าใจผิด (มิจฉาทิฐิ) ในการทำวิจัยที่ยึดเฉพาะเรื่องระเบียบวิธีวิจัยและสถิติให้แปรเปลี่ยนเป็นการทำความเข้าใจวิจัยอันเป็นกระบวนการสร้างความรู้ สร้างปัญญา...(สัมมาทิฐิ) และที่สำคัญการมองเห็นความแง่งามแห่งชีวิตการทำงานที่ตนดำรงอยู่