ไม้กวาดสำหรับกวาดพรม ควรรักษาให้สะอาด หลังจากใช้แล้ว ใช้กรรไกรเล็มขอนแปรงที่ยุ่งพันกันให้เป็นระเบียบ ควรใช้น้ำมันหล่อลื่นทาเดือนละครั้ง เพื่อรักษาขนแปรงและใช้งานได้ดี