ชาวบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จะจัดสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาส ครบ 30 ปี ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2549 ขอเชิญชวนชาวบริหารการศึกษา ไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน