เสวนาสิรินธร


เสวนา

บทสรุปจากการแสวนา

สืบเนื่องจากการเสวนา ที่เขื่อนสิรินธร วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐น.เรื่องการพัฒนาบุคลากรวิชาการตามนโยบายการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ของแผน ๑๑ และเพื่อรับประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 

                การกล่าวรายงาน ของผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิชาการ เจ้าของงาน เน้นผลของการประเมินคุณภาพตัวที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จึงนำมาสู่เวทีนี้ คิด พูด ทำอยู่ในองค์ประกอบของระบบการประกัน หมั่นคิดแบบนี้เสมอต้น ปลายรอบหน้าบายแน่

                การกล่าวเปิดของรองอธิการบดี สาระสำคัญอยากจะให้บุคลากรทุกท่านทุ่มเท การทำงาน ทุกคนเป็นฟันเฟืองแก่กันและกัน ผู้ใหญ่ดึง ผู้น้อยดัน ผู้เสมอกันต้องประคับประคอง

                ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นำเสนอแผนตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เน้นเรื่องการประกัน จากการสุ่มถามความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ กับผู้เข้าอบรม ยังขาดความเข้าใจอยู่มาก พูดมากไป สาระน้อยแต่จริงใจที่จะทำ บางครั้งคำพูดเข้า..ตัวเอง

                ว่าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ใจกล้า  วาทะเด่น ใจเย็นสักหน่อยจะดีมาก เน้นทุกฝ่าย เอาใจนาย จะพึ่งได้ขนาดไหนต้องรอให้ทำงาน 

                ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ (ผิดฝา) เพราะผู้ชง ย้ำเน้นเรื่องการเงิน จริงใจ พึ่งพาได้  หยอกล้อนิดๆแต่พิษแรง อีกสามปีใครจะดูแลกองทุนแทน หนอ 

                จากนั้นได้เปิดเวทีเพื่อการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร สาระคือต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขในงานหลักๆ เช่นงานธุรการ งานบุคคล งานทะเบียน งานห้องสมุด งานจัดการเรียนการสอน การเชิญอาจารย์พิเศษ และการพัฒนาด้านกายภาพเช่น ถนน ที่จอดรถยนต์ ความสะอาดภายในและบริเวณรอบอาคาร  การทำรั้วรอบวิทยาเขต การแบ่งโซนดูแลป่าไม้ การปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น  

                ส่วนงานอื่นๆ ที่ยังบกพร่อง เป็นหน้าที่ของหัวหน้างานที่จะต้องกำกับ (รับผิดชอบ) เช่นงานวิจัย งานการสอน งานการเงิน งานการเจ้าหน้าที่ที่รอบรรจุ งานการก่อสร้าง ที่สำคัญ บรรดารองผู้อำนวยการงานก็เยอะ... ภาพรวมยังขาดความสามัคคี บุคลากรไปร่วมไม่ครบ ต่างคนต่างไป ผู้มีส่วนได้. ร่วมน้อย  รูปแบบได้ สถานที่ดี เดินทางปลอดภัย

           แนวนโยบายที่พอสรุปได้คือ ยึดหลักการ โปร่งใส  ใจถึง พึ่งพาได้”  

 

 

คำสำคัญ (Tags): #มหา
หมายเลขบันทึก: 460562เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2011 11:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 พฤษภาคม 2012 18:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

ชอบหลักการนี้ครับ

 โปร่งใส  ใจถึง พึ่งพาได้” 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท