ศีล 5 เพื่อชีวิต

การควบคุมรักษากาย วาจา ของตนไว้ ให้บริสุทธิ์

    

     ศีล แปลว่า ปรกติ คือการปฏิบัติที่เป็นการควบคุมรักษากาย วาจา ของตนไว้ ให้บริสุทธิ์หรือสงบ มีความมุงหมายเพื่อควบคุม โทสะ ความโหดร้าย หยาบคาย ทางกาย วาจา รักษาตนไว้ไม่ให้เสียหาย

     ถ้าใครรักษาศีลไม่ครบหรือรักษาไม่ได้เลย ก็เรียกว่า ผิดปกติของมนุษย์ เพราะปกติของมนุษย์ จะต้องไม่เบียดเบียนกันด้วยกาย วาจา เยี่ยงสัตว์ทั้งหลาย โดยมีศีล 5 ประจำใจเป็นอย่างน้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มณฑล เมฆพยับความเห็น (2)

น้ำ(pr)
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
คิดหมกมุ่น เก็บกด ก็เป็นบาป
น้ำ(pr)
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ภาพสวยจังค่ะ......