โครงงานระดับปฐมวัย

ณิชกานต์
ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย

โครงงานปฐมวัย

เรื่อง

 

ลอยได้จมได้

 

คณะทำงาน

1.   เด็กชายธนโชติ    ทาสาย

2.  เด็กชายธีรภัทร    แจ้งทาษ

3.  เด็กชายณัฐวุฒิ   ใจเที่ยง

4.  เด็กหญิงปิยนุช   ไกรแสง

5.  เด็กหญิงณภัทรศร   ขุนพิลึก

 

ครูที่ปรึกษา

นางณิชกานต์   ทองม้วนวง   

 

 

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต  2 

คำนำ 

 

               โครงงานปฐมวัย เรื่อง ลอยได้จมได้  จัดทำโดยสำรวจสิ่งของที่สามารถลอยบนผิวน้ำได้จากสิ่งรอบตัวเรา เพื่อวิเคราะห์และหาเหตุผลว่าทำไมถึงลอยได้หรือเพราะเหตุใดจึงไม่ลอย

               ขอขอบพระคุณครูประจำชั้นที่ให้ความรู้และแนะนำการจัดทำโครงงาน และขอขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ที่สนับสนุนให้กำลังในการทำงาน และขอบคุณเพื่อนในห้องอนุบาล 1/2 ที่ให้ความร่วมมือในจัดทำโครงงานครั้งนี้

 

 

คณะทำงาน

 

                  

 

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

               ในฤดูฝนมีฝนตกหนักเกือบทุกวันทำให้มีน้ำขังบริเวณสนามหน้าห้องเรียน  นักเรียนมองเห็นสิ่งของบางอย่างลอยบนน้ำจึงเกิดความสงสัยว่ามีสิ่งใดที่สามารถลอยบนน้ำได้บ้าง

               คณะผู้จัดทำจึงสนใจอยากสำรวจว่าสิ่งของอะไรบ้างที่สามารถลอยบนน้ำได้ 

วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อสำรวจสิ่งของใดที่สามารถลอยบนน้ำได้

 

คำนิยาม

 

               สิ่งของ  หมายถึง   สิ่งที่มองเห็นและสามารถจับหรือสัมผัสได้  เช่น  ดินสอ  กรรไกร   กระดาษ   ยางลบ  ลวดเสียบกระดาษ  เหรียญห้าบาท    ยางวง   บล็อกพลาสติก   ก้อนหิน  หลอด    ใบไม้    ดินน้ำมัน สีเทียน  เส้นผม เป็นต้น

  

 วิธีการดำเนินงาน

 

วัสดุอุปกรณ์

 

               1.  สิ่งของที่ใช้ทดลอง

               2.  ดินสอ

               3.  กระดาษ เอ 4

 

ขั้นตอนการทำงาน

  1. ขอคำปรึกษาดำเนินงานจากคุณครู
  2. รวบรวมสิ่งของกับเพื่อน ๆ ในชั้นอนุบาล 1/2 
  3. สังเกตสิ่งของที่ลอยน้ำ และจมน้ำ
  4. สรุปผลการดำเนินงาน
  5. นำเสนอผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน 

                 จากการสำรวจสิ่งของใดบ้างที่สามารถลอยบนน้ำได้โดยรวบรวมจากสิ่งของที่หาได้ภายในบริเวณของห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีจำนวนทั้งหมด  14 อย่าง สังเกตแยกสิ่งของที่สามารถลอยน้ำได้และสิ่งของที่จมน้ำนั้นปรากฏผลดังต่อไปนี้                           

 

สิ่งของที่ลอยน้ำ

สิ่งของที่จมน้ำ

1.      ดินสอ

2.      กระดาษ

3.      ยางวง  

4.      บล็อกพลาสติก  

5.      หลอด

6.      ใบไม้

7.      สีเทียน

8.      เส้นผม 

 

1.      กรรไกร

2.      ยางลบ

3.      เหรียญห้าบาท

4.      ลวดเสียบกระดาษ

5.      ก้อนหิน 

 6.      ดินน้ำมัน

 สรุปผลการดำเนินงาน

 

             ผลการสำรวจและสังเกตสิ่งของใดบ้างที่สามารถลอยบนน้ำได้  พบว่า มีสิ่งของที่สามารถลอยบนน้ำได้ มี จำนวน 8 อย่าง คือ  ดินสอ     กระดาษ     ยางวง   บล็อกพลาสติก  หลอด   ใบไม้   สีเทียน   และเส้นผม 

    สิ่งของที่ไม่สามารถลอยบนน้ำได้หรือจมน้ำมีจำนวน 6 อย่างคือ   กรรไกร     ยางลบ      เหรียญห้าบาท     ลวดเสียบกระดาษ    ก้อนหิน  ดินน้ำมัน

 

ประโยชน์

 

               นักเรียนสามารถค้นข้อสงสัยและหาคำตอบได้ด้วยตนเองและเข้าใจลักษณะของสิ่งของที่สามารถลอยน้ำ  และจมน้ำได้

  

ข้อเสนอแนะ

 

1. ควรแจ้งผลการสำรวจให้เพื่อนห้องอื่นทราบผลการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย

2. ควรสนับสนุนการดำเนินงานโครงงานที่นักเรียนอยากรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนากระบวนการคิดและการวางแผนงานซึ่งมีความสำคัญต่อนักเรียนมากในการศึกษาเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ณิชกานต์

คำสำคัญ (Tags)#เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูพัฒนาเด็กปฐมวัย

หมายเลขบันทึก: 460038, เขียน: 12 Sep 2011 @ 14:20 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:59 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ครูปฐมวัย
IP: xxx.2.218.132
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากกับตัวอย่างโครงงาน จะนำสิ่งที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อไป

ant
IP: xxx.27.239.245
เขียนเมื่อ 

โครงงานเหมาะสมกับเด็กมากค่ะ จะนำไปสอนเด็กๆที่โรงเรียนบ้างนะคะ