รุ่งรัตน์ ธนบดีธาดา : การเรียนวิชาสนธิสัญญากับอาจารย์นพนิธิ สุริยะ

แต่ที่แปลกก็คือพอท่านพูดเสร็จท่านให้เสร็จแล้วท่านก็จะให้เวลานักศึกษาไปที่ห้องสมุดเพื่อหาว่าในวิชานี้คุณต้องการทำรายงานหัวข้อใดบ้าง แล้วอีกชั่วโมงมาเจอกันที่ห้องเรียน
       ตอนเรียนปริญญาโทวิชากฎหมายสนธิสัญญาซึ่งอาจารย์นพฯ ท่านเป็นอาจารย์ประจำวิชานี้ ชั่วโมงแรกที่เข้าเรียนอาจารย์ท่านจะให้แนะนำตัวว่าเป็นใคร มาจากไหน หลังจากนั้นก็จะแจกเค้าโครงการสอนในวิชานี้ และให้แบ่งกลุ่มแล้วแต่จำนวนนักศึกษากับหัวข้อที่อยู่ในเค้าโครงการสอน และก็จะให้นักศึกษามา present หน้าห้องและส่งรายงานตอนปลายเทอม ซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่
        แต่ที่แปลกก็คือพอท่านพูดเสร็จท่านให้เสร็จแล้วท่านก็จะให้เวลานักศึกษาไปที่ห้องสมุดเพื่อหาว่าในวิชานี้คุณต้องการทำรายงานหัวข้อใดบ้าง แล้วอีกชั่วโมงมาเจอกันที่ห้องเรียน รัตน์งงมากเพราะไม่เคยเจอวิธีการสอนแบบนี้มาก่อน
           ในแต่ละหัวข้อรายงานนี้แต่ละกลุ่มจะต้องมา present หน้าห้องและจะต้องพูดทุกคนหากอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นไม่เข้าใจประเด็นไหนคนในกลุ่มต้องอธิบายได้ เป็นการเรียนไปด้วยกันทั้งห้อง และทั้งห้องจะเป็นคนให้คะแนนคนที่มา present ว่าเนื้อหาครบหรือไม่ ตอบคำถามได้หรือไม่ แล้วอาจารย์จะเอาคะแนนที่แต่ละคนให้ไปรวมกับคะแนนรายงานปลายภาค
การเรียนในวิชานั้นเป็นการเรียนที่ใหม่ แต่ละคนต่างก็พยายามที่จะทำให้ได้เต็มที่แต่ในชั่วโมงแรก ๆ อาจจะยังอาย ๆ กันอยู่ทำให้ห้องเรียนเงียบมาก ไม่ค่อยมีใครกล้าถาม เพราะกลัวว่าเพื่อนจะตอบไม่ได้ แต่พอเรียนไปซักครึ่งเทอมเริ่มสนุกกับวิธีการสอนแบบนี้ของอาจารย์ เพราะช่วยให้นักศึกษาคิด ค้น พูด และเขียน ครบทุกขั้นตอนเลยทีเดียว
             ขอบคุณอาจารย์นพนิธิ มากคะ ที่สอนให้รัตน์เริ่มต้นชีวิตที่กล้าคิดกล้าทำมากขึ้น
บันทึกโดย
รุ่งรัตน์ ธนบดีธาดา
23 สิงหาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาจารย์นพในสายตาของลูกศิษย์ความเห็น (1)

เห็นด้วยกับคุณรุ่งรัตน์ค่ะ แม้กับนักศึกษารุ่นปัจจุบันท่านอาจารย์ก็ยังใช้วิธีการสอน แบบ child centerเช่นเดียวกันค่ะ จึงอาจกล่าวได้ว่าท่านเป็นอาจารย์ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล และมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ผู้เรียนต้องตื่นตัวอยู่เสมอ