QAกับงานประจำ : 2. QA นายช่างเทคนิค

บอย สหเวช

   สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชฯ ได้ประเมินตนเองเมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากประเมินเสร็จ ผมมีแนวคิดที่จะประเมิน QA สำหรับหน่วยย่อยในสำนักงานฯ เพราะบางคนไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำ SAR แบบลงมือปฏิบัติเอง จึงได้มีการพูดคุยกัน

     เริ่มจากนายช่างเทคนิค (คุณจักรพงศ์  แสงจักร์) เป็นผู้ที่มีความสนใจในการประกันคุณภาพ แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพมาแล้ว แต่ยังมองภาพไม่ชัด

        

    คุณจักร์พงศ์ แสงจักร์

      ผมได้ลองให้คุณจักรพงศ์คิดลำดับความสำเร็จของงานช่างเทคนิค ออกเป็น 5 ลำดับ คุณจักรพงษ์ได้เรียงลำดับความสำเร็จของงานมาให้ 6 ข้อ

 • มีแบบฟอร์มการซ่อมและการตรวจเช็คระบบต่าง ๆ
 • มีการส่งรายงานการซ่อมและการตรวจเช็คประจำเดือน
 • มีการสรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า , ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน)
 • ติดต่อตามตัวเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา
 • มีการสอดแทรกให้ความรู้ด้านช่างและการประหยัดพลังงาน
 • มีจิตสำนึกด้านงานบริการที่ดี

  ผมสนใจในการให้ความรู้ด้านช่างและการประหยัดพลังงานว่าจะทำอย่างไร คุณจักรพงศ์ได้คุยให้ฟังว่า ใช้การบันทึกข้อมูลลงใน Blog ซึ่งผมได้เคยแนะนำเกี่ยวกับ Blog ให้คุณจักรพงศ์ และได้มีการบันทึกมาบ้างแล้ว แต่พอมีการปรับเป็น Knowledge Volution ขาดการบันทึกต่อ ผมดีใจที่บุคลากรในสำนักงานสนใจในการแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน

          หลังจากได้คุยกัน แล้วก็มีการปรับลำดับความสำเร็จของงานให้เหลือ 5 ข้อ

 • มีแบบฟอร์มการซ่อมและการตรวจเช็คระบบต่าง ๆ
 • มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน
 • มีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและทันเวลา
 • มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 • มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

  ผมลองให้คุณจักรพงศ์ ได้ประเมินตนเองจากลำดับความสำเร็จของงานดังกล่าวว่า งานของเราอยู่ในลำดับไหน และเพราะอะไรจึงยังไปไม่ถึงลำดับสุดท้าย (เป็นการวิเคราะห์
  TOWS Analysis)

  สำหรับ QA ของหน่วยย่อยตั้งใจว่าจะมีการประเมินแบบกันเองในช่วงเดือนกันยายนนี้ โดยพิจารณาจากผลงานในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา คือ มิถุนายน - สิงหาคม ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้มีจิตสำนึกในคุณภาพของงานที่ทำอยู่ครับ

                                                                              บอย สหเวช
                                                                              21 ส.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#qaกับงานประจำ

หมายเลขบันทึก: 45962, เขียน: 23 Aug 2006 @ 12:14 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

 • ยิ่งอ่าน พี่ยิ่งทึ่งค่ะ ผู้ชายตัวเล็ก ๆ แต่ความคิดไม่เล็กเลยนะคะ อ่านบันทึกคุณบอย พี่ได้ความคิดหลาย ๆ อย่างในการนำไปปรับใช้ในงานประจำ ได้เยอะเลยค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณครับที่ติดตามอ่าน