หลังจากเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการใช้ Blog GotoKnow.org เมื่อวานนี้ (22 ส.ค. 2549) ก็กลับมาฝึกใช้ดู แต่ยังรู้สึกติดขัดอีกหลายอย่าง  พยายามดูจากเอกสารแต่ยังไม่เข้าใจมากนัก แต่จะพยายามต่อไปค่ะ