GNH

ความสุขมวลรวมประชาชาติ
GNH           แนวคิดเรื่อง  ความสุขมวลรวมประชาชาติ  ชึ่งมีอายุแค่  30  กว่าปี   ที่กำเนิดขึ้นบนประเทศเล็ก ๆ ที่ยังคงมีการปกครองในระบบ     สมบูรณาญาสิทธิราชย์  เมื่อ  กษัตริย์จิกมี  ชิงเย  วังชุก  (  King Jigme Singye Wangchuck )  แห่งราชอาณาจักรภูฏาน     นำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศเมื่อปี  2515  โดยเชื่อว่าความสุขคือเป้าหมายหรือความต้องการสูงสุดในชีวิตมนุษย์แต่ละคน     ชึ่งกำหนดองค์ประกอบของความสุขมวลรวมประชาชาติไว้  4  ประการคือ          1.  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเสมอภาค          2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม        3.  การรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรม                 4.  การส่งการปกครองที่ดี          แนวคิดนี้ถือว่าเสรีภาพภายในมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเสรีภาพทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองทั้งยังเป็นการส่งเสริมซึ่งกัน     และกัน  ทำให้มนุษย์เข้าใจความหมายของเสรีภาพและความสุขที่แท้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน WARCRAFT

คำสำคัญ (Tags)#it#ima#rsu

หมายเลขบันทึก: 45610, เขียน: 21 Aug 2006 @ 14:40 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)