เว็บท่า

cheda_csm
เว็บที่รวบรวมลิงก์เว็บไซต์ และบทความต่างๆ โดยการจัดหมวดหมู่ให้ดูง่าย

เว็บท่า (Web portal)   

                 

                      เป็น
 ความรู้ที่ชัดแจ้ง (
 Explicit Knowledge) 
 เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น 
 การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ เอกสาร กฎ  ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อต่างๆ เช่น 
 VCD DVD Internet 
 เทป เป็นต้น 
 และบางครั้งเรียกว่า ความรู้แบบรูปธรรม 
 
 
            เว็บท่า (Web portal)  หมายถึง  เว็บที่รวบรวมลิงก์เว็บไซต์ และบทความต่างๆ โดยการจัดหมวดหมู่ให้ดูง่าย และมีหน้าที่นำพาผู้ชม 
ไปยังเว็บหรือลิ้งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมีข้อมูลที่หลากหลายมากมายให้ได้ค้นหาตามความต้องการ
            เว็บท่า มีลักษณะของการให้บริการที่มีทั้งความหลากหลายและแบบเฉพาะ โดยในแบบให้บริการแบบทั่วไป คือ มีเว็บครบทุกหมวดหมู่ 
เรียกว่าแบบ general portal เช่น  หรือแบบให้บริการเฉพาะ เช่น เว็บท่าสุขภาพ (health portal) เว็บท่าอาหาร (food portal) 
เว็บท่าสัตว์เลี้ยง (pet portal) เว็บท่ารถเช่า (carrent portal) เว็บท่ามัลติมีเดีย (multimedia portal) เว็บท่าข่าว (news portal) 
เว็บท่าที่อยู่อาศัย (house portal) เว็บหางาน (job portal) เป็นต้น
 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของเว็บท่า

                ในปัจจุบัน การดำเนินงานในระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได้นั้น ต้องมีการบริหารสารสนเทศที่ดี กล่าวคือ ต้องมีการสร้างระบบเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศ อาทิเช่น การรวบรวมสารสนเทศจากแต่ละหน่วยงาน จัดเก็บตลอดจนถึงการกระจายสารสนเทศ ซึ่งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในยุกต์ปัจจุบันนี้คือ การใช้ลักษณะการทำงานของเว็บท่า (Web portal) โดยหลักการทำงานของเว็บท่าคือ เป็นศูนย์รวมลิ้งค์ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันในองค์กร และเพื่อให้สามารถการกระจายสารสนเทศของหน่วยงานของตนไปยังส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วตลอดจนมีประสิทธิผลตามมา

องค์กรขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานเกินร้อย มีการแบ่งแยกระบบการทำงานเป็นสาขา ตามเป้าหมายทางธุรกิจนั้น เว็บไซต์ที่ใช้สำหรับองค์กรเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเรียกว่าเว็บท่า (Web Portal) นั้นเอง

ปัจจุบัน เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เป็นแนวคิดที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องมาจากสังคมในปัจจุบันนั้น อยู่ในรูปแบบของ Social Network ดังนั้น ในปัจจุบันเว็บท่าขององค์กร จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้ มาใช้ในเว็บท่า เพื่อเน้นการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เว็บ 2.0 เป็นเทคโนโลยีที่มีขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ในโลกอินเทอร์เน็ตยุคปัจจุบัน โดยมีการพัฒนาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล ความสามารถในการใช้ข้อมูลร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์ ซึ่งเว็บ 2.0  ส่วนหนึ่งผู้ใช้จะเป็นผู้ร่วมสร้างเนื้อหาและประสบการณ์ใหม่ในการใช้งานเว็บไซต์ และทำให้ผู้ใช้รู้จักแนวคิดของ Blog เพื่อที่จะนำมาพัฒนาการแบ่งปันความรู้ในองค์กรได้เป็นอย่างดี

 

รูปภาพแสดงองค์ประกอบของเว็บท่า (ข้อมูลบางส่วนจาก nectec)

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่เป็นเว็บท่า (Web portal) ของเราที่ให้บริการ

 

ที่มา :  http://www.infinityidea.co.th/?module=product&id=5

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน cheda

คำสำคัญ (Tags)#เว็บท่าสุขภาพ (health portal) เว็บท่าอาหาร (food portal) เว็บท่าสัตว์เลี้ยง (pet portal) เว็บท่ารถเช่า (carrent portal) เว็บท่ามัลติมีเดีย (multimedia portal) เว็บท่าข่าว (news portal) เว็บท่าที่อยู่อาศัย

หมายเลขบันทึก: 456060, เขียน: 25 Aug 2011 @ 13:58 (), แก้ไข: 16 May 2012 @ 18:16 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

จูน
IP: xxx.121.139.226
เขียนเมื่อ 

เคยเห็นเว็บหน้าตาแบบนี้อีกอัน ชื่อ 555.in.th ชื่อตลกดี 

แต่มันใช้ง่ายเหมือนกันนะ เข้าใจทำ