ท่านคิดว่าตนเองใช้ MS Word ได้ถูกต้องตามความสามารถแล้วหรือยังครับ

STKS
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รณรงค์ใช้ Word Processor ด้วยแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อมาตรฐานของาน

ท่านคิดว่าท่านได้ใช้ Word Processor เช่น MS Word, OpenOffice.org Writer รวมทั้ง Presentation Software (MS PowerPoint, OpenOffice.org Impress) ได้ถูกต้องตามความสามารถที่แท้จริงของโปรแกรมแล้วหรือยังครับ

  • การกำหนด Default Font
  • การพิมพ์งานด้วย Style
  • การสร้างสารบัญอัตโนมัติ
  • การใส่ Caption อัตโนมัติ
  • การสร้างสารบัญภาพ/ตาราง
  • การบันทึกพร้อมฝังฟอนต์

หากท่านไม่ทราบ หรือไม่แน่ใจ คู่มือเล่มนี้คงเป็นคำตอบสำหรับท่านได้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน STKS/NSTDAความเห็น (0)