การส่งเสริมทักษะชีวิตวัยเรียน

เอกสารประกอบการสอนในหัวข้อเรื่อง การส่งเสริมทักษะชีวิตวัยเรียน

ในหัวข้อนี้จะเน้นถึงเนื้อหาหลักๆใน ๓ ส่วนคือ (๑) สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับเด็ก และ ประเด็นด้านไอซีที (๒) แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาเด็ก กฎหมาย นโยบายที่ใช้เป็นกรอบความคิดด้านการพัฒนาเด็กและประเด็นด้านไอซีที (๓) ประเด็นท้าทายในการทำงานเพื่อการพัฒนาเด็ก

ดาวน์โหลดเอกสาร 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุด เอกสาร ประกอบการสอนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

453991

เขียน

15 Aug 2011 @ 12:40
()

แก้ไข

21 Jun 2012 @ 19:01
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก