เนื่องจากถ่านcmos ของ ALR เป็นก้อนถ่านติดบนบอร์ดไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนอย่างไรเช่นกันเลยไม่ได้้เปลี่ยนถ่านใหม่

ได้แต่แก้ไขปัญหาไปเฉพาะหน้า โดยการ

1. หาแผ่นบูตได้มาบูตเข้า ระบบแล้วใช้แผ่น EISA จัดการเขียนข้อมูลเกี่ยวกับระบบเข้าไปใหม่

เรียกไฟล์ CF.exe แล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนอะไร ดูแล้วให้มันเลือก default ให้หมด ก็จะเปิดเครื่องได้

 2. ข้าง ๆ แบตเก่า สามารถใช้ แบตเตอรี่ของโทรศัพท์ไร้สายมาใส่ได้ ตอนนี้ก็ซื้อมาใส่แล้วปัญหา CMOS จำไม่ได้ก็หมดไป