ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ซึ่งประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 5 สาระ  โดยเฉพาะสาระที่ 4 สาระทักษะการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นสาระเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐานที่ 4.1 มีความรู้ ความเข้าใจเจตนคติที่ดีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

          หนังสือแบบเรียน รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง มี 3 เล่ม 3 ระดับ ดังนี้

-          หนังสือแบบเรียน รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง รหัส ทช 11001 ระดับประถมศึกษา

-          หนังสือแบบเรียน รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง รหัส ทช 21001 ระดับมัธยมต้น

-          หนังสือแบบเรียน รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง รหัส ทช 31001 ระดับมัธยมปลาย

 

 

ดาวน์โหลด หนังสือแบบเรียน กศน. ได้ที่... http://www.dei.ac.th/4005_1_2554.html

          เชิญชวน ครู กศน.ทุกท่าน...ดาวน์โหลดและลองเปิดอ่านดูนะครับ เพราะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดีครับ ...ผมคัดลอกบางตอนของหนังสือมาให้อ่านครับ

ทช 11001

ทช 21001

 

ทช 31001