หลายคน  ถามว่า พอฝึกสติแล้ว  จิตว่าง   ไม่อิน  ไม่มีอารมณ์ร่วม 

ดังนั้น  ก็จะทำให้ ดูหนังไม่สนุก  ไร้อารมณ์     ก็เลย ไม่อยากฝึก  ก็เลยสงสัย

คำตอบง่ายๆ ของผม คือ

เราจะไปเจอ ความสุขแบบธรรมะที่ซึ้งกว่า อิ่มกว่า อารมณ์อื่นใดที่เราว่ากันว่าสุข

สุขในธรรมแบบนี้ อธิบายยากน่ะ   ต้องฝึกกันเอง จนกว่าจะเจอ  จนกว่าจะมีสติเต็มเปี่ยม

ส่วนใหญ่  ยังติดใน ความสุขแบบโลกๆ   เพราะ ไม่เคยสุขแบบทางธรรม    ก็เลยไป เปลี่ยนแปลง    ประกอบกับมี นิวรณ์มาขวาง  ก็เลยไม่ขยันฝึก     กิเลสก็เลยล้อมกรอบให้อยู่กับสุขแบบโลกๆเช่นเดิม 

สุขแบบโลกๆนี้  เป็นของไม่เที่ยง ไม่มีจริง  เป็นทุกข์  ครับ

ออกนอกกรอบของอารมณ์  จะเจอความสุขแบบถาวร (sustainable) ทางธรรม  

ธรรมะ =  ทำมะ  มาทำมะ   ชวนตั้งนานแล้ว  มาทำเถอะ มามะ  ทำมะ