นิเทศการจัดการเรียนการสอนงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สร้างขวัญ และกำลังใจ นักศึกษากศน.

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

        ศูนย์กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนงานการศึกษาขั้นพื้นฐานการพบกลุ่มนักศึกษาระดับประถมศึกษาโดยนายพานิช  ศรีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนสายสามัญให้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในระหว่างการจัดการเรียนการสอน  และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกช่วงเวลาการทำงานครูเก๋ความเห็น (3)

  • แวะมาเยี่ยมชมผลงานจ๊ะเพื่อน

ขยันทำงานจริงนะ รักษาสุขภาพบ้างนะค่ะหน้าฝนนี้จ๊ะหน้าฝนนี้

  • ขอบคุณที่เป็นห่วงสุขภาพของน้องน่ะค่ะพี่เอมIco48 จะคอยน่ะหน้าฝนนี้
  • ขอบใจเพื่อนลักษณ์Ico48 ที่แวะมาหาติดตามงาน