04 ก.ค 2554 ปรับเปลี่ยนการทดลองใหม่

Nittaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักเรียนให้ความสนใจมากว่าเดิม ทุกคนภายในกลุ่มให้ความร่วมมือ บางคนจัดเตรียมอุปกรณ์ บางคนละลายน้ำตาลรอ การทดลองดูเหมือนจะวุ่นวายเอามาก ๆ

วันนี้เป็นวันจันทร์อีกแล้ว เวรประจำวันเหมือนเคย  มาแต่เช้ามารอรับนักเรียนเหมือนวันจันทร์ทุกวัน

วันนี้คาบที่ 1-2 สอนชั้น ม. 1/3 ห้องนี้ทำการทดลองเรื่อง การแพร่ของสาร  แต่การทดลองในวันนี้ปรับเปลี่ยนใหม่  จัดเตรียมอุปกรณ์เป็น 4 ชุด  ให้นักเรียนรวมกันเป็น 4 กลุ่ม (ปกติจะแบ่งกลุ่มนั่งเรียน 8 กลุ่ม)  และให้แต่ละกลุ่มทำการทดลอง  สังเกตผลการทดลอง 

คราวนี้นักเรียนให้ความสนใจมากว่าเดิม  ทุกคนภายในกลุ่มให้ความร่วมมือ  บางคนจัดเตรียมอุปกรณ์  บางคนละลายน้ำตาลรอ  การทดลองดูเหมือนจะวุ่นวายเอามาก ๆ ทุกคนในห้องอยู่ไม่นิ่ง  นักเรียนสังเกตกลุ่มของตัวเอง  และเดินดูของกลุ่มเพื่อนด้วย  แต่สุดท้ายการทดลองในวันนี้ก็สำเร็จไปได้ด้วยดี 

ในตอนท้ายคาบร่วมอภิปรายและสรุปผลการทดลอง  นักเรียนสามารถสรุปผลการทดลองเองได้

คาบที่ 5-6 สอนชั้น ม.1/1 ห้องนี้ทำการทดลองเรื่อง การแพร่ของสาร เช่นกัน  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม เหมือนเดิม และการทดลองก็เป็นไปด้วยดีเช่นกัน

วันนี้เป็นวันที่รู้สึกเหนื่อยมาก ๆ อีกวันหนึ่ง  อาจเป็นเพราะต้องเดินรอบห้องทุกคาบ  เพื่อดูการทดลองของแต่ละกลุ่ม  และแข่งกับเสียงของนักเรียน  จึงรู้สึกเหนื่อยกว่าทุกวัน  แต่ก็สนุกดี  นักเรียนดูมีความสุขกับการทดลอง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ Nittaya Pantamas (ภาคเรียนที่ 1/2554)ความเห็น (0)