แจ้งข่าวนักศึกษา กศน.อำเภอเสนา ที่คาดว่าจะจบทราบ

นักศึกษาควรทราบ

ขอแจ้งข่าวให้นักศึกษา กศน.อำเภอเสนา (กศน.ตำบลเจ้าเจ็ด ) รับรู้ข้อมูลเตรียมเอกสารขอจบ ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาเก่า 1ฉบับ

4.ภาพถ่ายชุดนักศึกษาเรียบร้อย  ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป

5.ใบขอจบ 1 ฉบับ

เตรียมการสอบ NT  ตามตารางนัดหมาย

นักศึกษาเตรียมเอกสารส่งครูประจำกลุ่ม ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2554

มีข้อสงสัยโทรหาครูประจำกลุ่ม

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เเมลีเสนาความเห็น (0)