... "20 กรกฎาคม 2554 : ปัญหาตลอด"

วันที่ 20 กรกฎาคม 2554

วันที่ 20  กรกฎาคม 2554 มาถึงโรงเรียนเวลา 07.25 น.  หลังจากนั้นนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติตามปกติหลังจากที่นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จแล้วในช่วงเช้าไม่มีการสอนจึงนั่งทำการประเมิน SDQ ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นห้องที่ได้รับมอบหมาย จากการประเมินส่วนใหญ่ภาพรวมนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ยังประเมินผลไม่เสร็จเนื่องจากเวลาไม่พอ เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นในคาบที่ 5-6 เวลา 13.00-14.30 น. ได้ทำการสอนวิชา ตารางทำงาน เรื่อง การเรียงลำดับข้อมูลและกรแทรกรูปร่างอัตโนมัติ ห้อง ม. 2/4  จากการเรียนการสอนพบว่า

  1. วันนี้นักเรียนส่วนใหญ่คุยกันค่อนข้างมากอาจจะเนื่องมาจากว่าพึ่งกลับมาจากบ้านกันมาต่างคนก็พูดเรื่องว่าไปทำอะไรมายังไง
  2. ปัญหาที่พบตลอดเวลาคือเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาจึงต้องเสียเวลาในการไปดูเครื่องคอมพิวเตอร์เล็กน้อยหากเป็นปัญหาเล็ก ๆน้อย ๆ ก็จะทำการแก้ไข หากแก้ไขไม่ได้ทันทีก็จะทำการแก้ไขหลังจากสอนเสร็จ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา
  3. ปัญหาจากโปรแกรมแสกนไวรัสเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมแสกนไวรัสอยู่แล้วพอเวลาทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโปรแกรมแสกนไวรัสจะถามตลอดเวลาว่าจะทำการอัพเดท เวอร์ชันหรือไม่ แล้วนักเรียนก็กดมั่ว บางครั้งทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเครื่องเองทำให้งานที่ทำอยู่หายแต่ก็ได้แค่ข้อมูลบางส่วนที่ทำการบันทึกไว้ก่อนหน้าเท่านั้นเอง
  4. วันนี้มีนักเรียนชายแอบใช้อินเทอร์เน็ตเล่นเฟสบุคอยู่ 3 คน จึงทำการลงโทษโดยให้ลุกนั่ง 30 ครั้งเพ่อถือว่าเป็นการเตือนครั้งที่ 1
  5. การเรียนการสอนสำเร็จลุล่วงไปได้ดี

หลังจากทำการสอนเสร็จแล้วก็ได้ทำการคุยเรื่องแผนการสอนกับครูพี่เลี้ยงซึ่งก็ได้รับคำแนะนำมากมายและก็ได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง เวลา 16.30 น.กลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ(น.ส.ชฎาพร ขนทอง) 1/2544ความเห็น (0)