ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน

  คอมพิวเตอร์วางตัก เป็นศัพท์บัญญัติที่ราชบัณฑิตยสถานเพิ่งบัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคำว่า Laptop Computer  บางคนเห็นด้วย  บางคนโต้แย้ง  คำว่า Computer นั้น ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติให้ใช้คำว่า คณิตกรณ์  แต่ไม่มีใครใช้  มักใช้ทับศัพท์ว่าคอมพิวเตอร์ หรือภาษาปากก็ใช้เพียงสั้นๆ ว่า คอม

รายการโทรทัศน์รายการหนึ่งนำศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถานมาเป็นคำถามในรายการ  ได้แก่คำว่า

Hard ware    กระด้างภัณฑ์

Soft ware     ละมุนภัณฑ์

Joy stick      แท่งหรรษา

ทำให้เกิดความสับสนจนราชบัณฑิตยสถานต้องออกมาแก้ไขว่าคำศัพท์ทั้ง 3 คำนั้นราชบัณฑิตย์ได้บัญญัติให้ใช้ดังนี้

Hard ware     ส่วนเครื่อง  ส่วนอุปกรณ์

Soft ware      ส่วนชุดคำสั่ง

Joy stick       ก้านควบคุม

คำทั้ง 3 นี้ อาจใช้ทับศัพท์ว่า ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์ หรือจอยสติ๊ก ก็ได้

วิธีการนำคำภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยควรใช้เฉพาะคำที่เป็นวิสามานยนาม  ได้แก่  ชื่อประเทศ  ชื่อคน  ชื่อภาษา  และคำที่เป็นชื่อของวัตถุ  หรือคำที่ยังไม่ได้บัญญัติศัพท์ไว้  หากมีการบัญญัติคำขึ้นใหม่ก็ควรใช้คำที่เป็นภาษาไทย  โดยเฉพาะในการเขียนซึ่งควรใช้ภาษาระดับทางการ

หลักเกณฑ์การบัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานมีดังนี้

1.  หาคำไทยที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดมาใช้แทนคำศัพท์ที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ เช่น

Pattern            ใช้ว่า  กระสวน

Standpoint     ใช้ว่า  จุดยืน

Electric           ใช้ว่า  ไฟฟ้า

Tea  spoon     ใช้ว่า   ช้อนชา

Table  spoon  ใช้ว่า  ช้อนโต๊ะ

Dry  cleaning  ใช้ว่า   ซักแห้ง

Blacklist          ใช้ว่า   บัญชีดำ

Honeymoon    ใช้ว่า   น้ำผึ้งพระจันทร์

2. ในกรณีที่หาคำไทยมาใช้แทนคำยืมภาษาต่างประเทศไม่ได้ จะนำคำบาลี สันสกฤต เขมร มาสร้างศัพท์ใหม่ขึ้น หรือนำมาประสมกับคำไทย เช่น

Television     ใช้ว่า  โทรทัศน์

Microscope   ใช้ว่า  จุลทรรศน์

3. หากไม่สามารถบัญญัติศัพท์ที่เหมาะสมได้จะใช้ทับศัพท์ เช่น

Night club      ใช้ว่า  ไนต์คลับ

Sweater          ใช้ว่า  สเวตเตอร์

Lipstick          ใช้ว่า  ลิปสติก

Clinic              ใช้ว่า  คลินิก

Technology    ใช้ว่า  เทคโนโลยี

Fashion          ใช้ว่า  แฟชั่น

Picnic             ใช้ว่า  ปิกนิก

Concert          ใช้ว่า  คอนเสิร์ต

Cartoon          ใช้ว่า  การ์ตูน

Vaccine          ใช้ว่า  วัคซีน

 ตัวอย่างศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน

Vision                      ใช้ว่า  วิสัยทัศน์

Communication      ใช้ว่า  การสื่อสาร

Pollution                 ใช้ว่า  มลพิษ

Globalization          ใช้ว่า โลกาภิวัฒน์

Video                      ใช้ว่า  วีดิทัศน์

Image                      ใช้ว่า  ภาพลักษณ์

Figure of speed      ใช้ว่า ภาพพจน์

Overload                 ใช้ว่า  โหลดเกิน โอเวอร์โหลด

Adapter                   ใช้ว่า  ตัวปรับต่อ

Email                       ใช้ว่า ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

อย่างไรก็ตามภาษาไทยนั้นมีระดับ  จึงต้องเลือกใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส   การสนทนาระหว่างครูและนักเรียนคงไม่จำเป็นจะต้องใช้ว่า

"รายงานฉบับนี้ให้เขียนด้วยลายมือของตนเอง  ห้ามพิมพ์ด้วยคณิตกรณ์นะคะ  ใครมีอะไรสงสัยก็ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปถามครูได้"