มี 2-3 จังหวัดที่ติดต่อมายัง  สคส.  เรื่องปรึกษาการจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้ระดับจังหวัด

ขณะนี้มีจังหวัดตากที่มีกำหนดการแล้วชัดเจน   โดยมี สาธารณสุขจังหวัดตาก  เป็นแม่งาน  กำหนดการวันที่ 20-22 กันยายน 2549  โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์  อ่านรายละเอียดได้ที่ 

http://gotoknow.org/blog/thaikm/44528

จังหวัดใดที่สนใจจัดงานมหกรรม   ไม่ควรพลาดที่จะไป ลปรร. กับจังหวัดตาก   นะครับ