นวัตกรรม การศึกษา

pornthip
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นวัตกรรม (Innovation) กับองค์กรในโรงเรียน

       กล่าวถึง นวัตกรรมในองค์กร(โรงเรียน) ก็คงหนีไม่พ้นการปฏิบัติกันมา
จนเป็นวัฒนธรรมอันยาวนาน ถึงแม้จะเปลี่ยนผู้บริหารกันหลายยุค
หลายสมัยแล้วก็ตาม แต่ภายในโรงเรียนซึ่งมีบุคลากรที่อยู่มานาน
ปฏิบัติอย่างไรก็ยังจำเจกันอยู่อย่างนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ตามยุค
ตามสมัยกันเสียที สิ่งเหล่านี้ถ้ามองให้หลายมุมมอง ก็จะมีทั้งทางบวกและ
ทางลบ แต่บุคคลในองค์กร ถ้าหากว่านำเอาวัฒนธรรมเก่าแก่และดีงาม
มาบูรณาการให้เกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาที่มีความสร้างสรรค์กับสังคมและ
เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติ ไม่ใช่เกิดแต่เพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
กลุ่มบุคคลเล็กๆเพียงเท่านั้น แต่ควรจะสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
รอบด้านและเกิดประโยชน์ในมุมกว้าง ก็น่าจะดี
     อย่างนี้แล้วองค์กรของเราจะไม่น่าอยู่ไปกว่านี้หรือ?

    ตัวท่านล่ะ ยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือหาอะไรใหม่ๆ คิดใหม่ๆ ในทางบวกให้กับเพื่อนๆในองค์กรหรือนักเรียนของท่านแล้วหรือยัง

  จากบทความเกี่ยวกับ นวัตกรรม (Innovation) วิธีการคิดแบบอัจฉริยะของโทมัส อัลวา เอดิสัน (จากหนังสือ “อัจฉริยะพลิกโลก” ซึ่งแปลจาก “Edison on Innovation” ) ยิ่งทำให้รู้สึกว่า นวัตกรรม (Innovation) ไม่ได้ห่างไกลจนเกินเอื้อมเลย แต่เป็นตัวเราต่างหากที่ทำตัวออกห่างจากนวัตกรรมเสียเอง  
     ข้าพเจ้าสนใจ และคิดว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เอดิสันกล่าวว่า…นวัตกรรมจะต้องเป็นสิ่งใหม่ที่ทำให้ชีวิตคนเราง่ายขึ้นและดีกว่าเดิม…นวัตกรรม ต้องสามารถผลิตขึ้นได้ ใช้งานได้ เป็นที่ต้องการของตลาด และสร้างรายได้ให้คนที่คิดนวัตกรรมนั้นด้วย นับว่าเป็นบทความที่อ่านดูแล้วง่าย สามารถจะกระทำได้โดยเริ่มจากตัวเราเอง แล้วคุณผู้อ่านล่ะคะ คิดว่าจะคิดค้น
นวัตกรรมใหม่หรือนำนวัตกรรมที่มีอยู่แล้วไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกันได้อย่างไร?
อย่าลืมบอกกล่าวกันบ้างนะคะหากมีความคิดเห็นดีๆเกี่ยวกับนวัตกรรม หรือมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบ้างก็ดีค่ะ

: พรทิพย์ ช่วยพูล :

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kruthip_channelความเห็น (0)