สัมนาปัญหาทางการเงิน 2

sundaydoll
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อัตราดอกเบี้ย

Deposit Rates for Individuals of Commercial Banks as of 8 July 2011

Bank Saving Fixed
3 mths 6 mths 12 mths 24 mths
Commercial Banks registered in Thailand          
Bangkok Bank 0.7500 1.6250-1.8750 2.0000-2.2500 2.2500-2.5000 2.7500-3.0000
Krung Thai Bank 0.7500 1.6250-1.8250 2.2000 2.3000-2.5000 3.0000-3.2000
Kasikornbank 0.7500 1.5000-1.8000 1.9500-2.2000 2.2000-2.4500 2.7500-3.0000
The Siam Commercial Bank 0.7500 1.6000-2.2000 1.9500-2.1500 2.2000-2.4000 2.8000-3.0000
Bank of Ayudhya 0.7500 1.6500-1.9000 2.0000-2.3000 2.3000-2.5000 3.2000
TMB Bank 0.7500-1.0000 1.6000-2.2500 1.8500 2.1000-3.7500 3.1000-4.4500
The Siam City Bank 0.7500-1.5000 1.7250-2.1000 2.3000-2.4000 2.5500-2.7500 3.1000-3.3000
United Overseas Bank (Thai) Company Ltd. 0.7500 1.7500-1.9000 2.0000-2.1500 2.2000-2.4500 3.0000
CIMB THAI Bank 0.7500 2.2500 2.5000 2.6500 3.1000
Standard Chartered Bank (Thai) 0.0000-1.7500 1.5000-1.7500 1.7000-1.9000 1.9000-2.0000 2.4000-2.6000
Thanachart Bank 0.7500-1.5000 1.7250-2.1000 2.3000-2.4000 2.5500-2.7500 3.1000-3.3000
TISCO Bank 1.0000-2.0000 2.7500-3.0000 2.7500-3.2500 3.0000-3.2500 3.2500-3.5000
Mega International Commercial Bank 0.7000 1.8500 2.2000 2.4500 -
Kiatnakin Bank 0.7500 2.7500-3.0000 3.0000-3.2500 2.7500-3.0000 2.9000-3.1500
Land and Houses Retail Bank 0.0000-2.7500 2.8500-3.4500 3.0500-3.5000 3.3500-3.5000 3.4000-3.5000
Industrial and Commercial Bank of China (Thai) 0.8750-2.2500 2.7500-3.3000 2.8750 3.0000 3.2500
The Thai Credit Retail Bank 0.7500 2.8500 3.0000 3.2500 3.5000
Min - Max of Commercial Banks registered in Thailand 0.7000-2.7500 1.5000-3.4500 1.7000-3.5000 1.9000-3.7500 2.4000-4.4500
Foreign Bank Branches          
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 0.1000 0.2500 0.2500 0.2500 -
Citibank 0.6500 1.1000-2.4000 1.2500-2.6000 1.5000-2.7500 2.0000
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.1000 0.2500 0.3500 0.5000 -
HSBC 0.2500-0.4000 1.0000-1.3000 1.1500-1.4000 1.4000-1.6500 1.4500-1.6500
Deutsche Bank AG. - - - - -
JP Morgan Chase Bank - - - - -
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0.2500 0.5500-0.6500 0.6500-0.7500 0.7000-0.8000 0.7500-0.8500
Bank of America, National Association - - - - -
Indian Overseas Bank 0.7500-1.0000 2.7000 2.9000 3.5000 3.6500
The Royal Bank of Scotland N.V. - - - - -
RHB Bank Berhad 1.5000-2.0000 2.1500-2.3500 2.4000-2.5000 2.5000-2.7500 2.5000
Oversea Chinese Banking Corporation 0.6250-1.0000 1.8750-2.0000 1.8750-2.1250 2.0000-2.2500 -
The Bank of China 1.1750 2.2500-2.5000 2.3750-2.6250 2.5000-2.7500 3.0500-3.3000
Mizuho Corporate Bank, Ltd. - - - - -
BNP Paribas - - - - -
Min - Max of Foreign Bank Branches 0.1000-2.0000 0.2500-2.7000 0.2500-2.9000 0.2500-3.5000 0.7500-3.6500

Information as of 12.00 p.m.

" - "  means no service for this type of transaction.

อ้างอิงจาก www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/...rate/in_rate.aspx

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเงินระหว่างประเทศ



ความเห็น (0)