ครั้งหนึ่งในชีวิต

ประทับใจท่านมาก

                               ครั้งหนึ่งในชีวิต

          วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๔   ถึง วันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ได้เข้า  อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย   ที่โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น  อำเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้จัดการอบรม  คือ    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๗ 

            เรื่อง   วรรณกรรมเวทีแห่งการสร้างสรรค์ความคิด  อาจารย์กนกวลี  พจนปกรณ์ 

            เรื่อง   สอนภาษาไทยอย่างไรให้สนุก  อาจารย์นิเวศน์  กันไทยราษฎร์ความรู้ที่ได้จากการอบรม

                   ๑. เรื่อง   วรรณกรรมเวทีแห่งการสร้างสรรค์ความคิด  จากอาจารย์กนกวลี  พจนปกรณ์ 

-  วรรณกรรมให้คุณค่ารักษาใจ  ความงามของชีวิต  สร้างจิตสำนึก

-  ข้อแตกต่างระหว่างเรื่องสั้นและนวนิยาย

                   ๒.  สอนภาษาไทยอย่างไรให้สนุก  จากอาจารย์นิเวศน์  กันไทยราษฎร์

                             -  ปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จ  และความสุขในการทำงาน  จากความสามารถ  ประสบการณ์  บุคลิกภาพ  และมนุษยสัมพันธ์

                             -  ความสุขของครูอยู่ที่วิธีคิด และวิธีทำงาน

                             -  รู้ธรรมชาติของผู้เรียน

                             -  เสน่ห์ของโรงเรียนอยู่ที่ไหน

                             -  ปัจจัยนำไปสู่ความสนุกของผู้เรียน

                             -  การจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน

และได้มีโอกาสดูแลท่านอาจารย์กนกวลีและท่านอาจารย์นิเวศน์  ได้พาท่านเที่ยวที่จังหวัดร้อยเอ็ด  และประทับใจท่านมากที่ท่านให้ความเป็นกันเองมากและได้ความรู้ ข้อคิดจากท่านมากมาย  ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มีโอกาสด้ดูแลท่านแม้เป็นช่งเวลาอันน้อยนิดแต่ก็จะไม่ลืมครั้งหนึ่งในชีวิตนี้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

 

                      ท่านอาจารย์นิเวศน์ กันไทยราษฎร์

วิทยากรอบรมการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ที่ร้อยเอ็ด

 

ท่านอาจารย์กนกวลี  พจนปกรณ์

นักเขียนชื่อดังและท่านเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ด้วย

 

เขียนเมื่อ 

 

ท่านอาจารย์นิเวศน์ที่ห้องจัดอบรมที่ร้อยเอ็ด