สรุปสุดท้าย ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งน้อยกว่าครั้งก่อนเพราะ???

ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ

เรื่อง สรุปสุดท้าย ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งน้อยกว่าครั้งก่อนเพราะ???

          เลือกตั้งครั้งนี้ ดูจากสื่อที่นำเสนอข่าวการเลือกตั้ง ที่เริ่มตั้งแต่การเลือกตั้งล่วงหน้าที่มีคนมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก ทำให้ทาง กกต. สื่อต่างๆคาดกันว่าคงมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เป็นประวัติศาสตร์ในการเลือกตั้งของประเทศไทย แต่แล้วไง พอผลสรุปออกมาคนไปใช้สิทธิ์ ยังคงน้อยกว่าเดิมอีก เลยอยากเสนอสะท้อนปัญหาของการไปใช้สิทธิ์ของประชาชนที่ไปเลือกตั้งกันน้อย

  1. 1.       ปัญหาการเลือกตั้งล่วงหน้า  และ เลือกตั้งนอกเขต ที่ประชาสัมพันธ์ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะสังเกตุได้จากคนรอบๆตัว ที่ไม่ทราบว่าให้ไปลงทะเบียนที่ไหน ระยะเวลาจากวันไหนถึงวันไหนถึงเมื่อไร ทำให้มีคนที่ไม่ได้อยู่ในท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน ไม่ได้มาลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต กันมากๆ แล้วไม่ได้กลับไปเลือกตั้งที่บ้านในต่างจังหวัดด้วย
  2. 2.       ปัญหาของการที่ผู้มาขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์การเลือกตั้งนอกเขตในครั้งที่แล้ว แต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปเลือกตั้งในเขตที่ไปใช้สิทธิ์นอกเขตเหมือนในครั้งที่แล้ว เพราะคิดว่าสามารถกลับไปใช้สิทธิ์ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านได้ แต่กับใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้ เพราะต้องไปแจ้งยกเลิกใช้สิทธิ์นอกเขตในครั้งที่แล้วก่อน จาก กติกาแบบนี้ คิดว่ามันซับซอนเกิน ไม่สะดวกในการส่งเสริมให้คนมาเลือกตั้ง ควรพัฒนา กติกาให้ง่ายกว่านี้
  3. 3.       กฎกติกา ในการเลือกตั้งล่วงหน้า ควรกับไปใช้เหมือนเดิม คือ มีระยะเวลาสองวัน และสามารถไปเลือกตั้งได้เลยไม่ต้องลงทะเบียน และควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ให้ดีให้มากที่สุด
  4. 4.       ระยะเวลาในการเลือกตั้ง ควรขยายออกไป เช่น ขยายเวลาออกไปถึง 16.30น. หรือ 17.00 น. เพื่อให้คนมีเวลามาใช้สิทธิ์มากขึ้น เพราะที่ผ่านมามีคนมาไม่ทันเวลามาก ถ้าคิดว่า หน่วยละ 10 คน 90,000 กว่าหน่วย ก็เป็น 900,000 กว่าคน
  5. 5.       ในวันเลือกตั้งควรให้เป็นวันหยุดอย่างแท้จริง เพราะเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2554 ที่ผ่านมา ก่อนไปเลือกตั้ง ก่อนไป ได้ไปเติมน้ำมัน ได้ถามเด็กปั้ม ว่าได้ไปเลือกตั้งเปล่า ได้รับคำตอบกับมาว่าไม่ได้ไปงานไม่หยุด ไปซื้อของ เซเว่น ได้ถามเช่นเดิม คำตอบเหมือนเดิมเช่นเดียวกัน ไปห้างถามพนักงานในห้างว่าได้ไปเลือกตั้งไหม ยังได้รับคำตอบเช่นเดิมว่างานไม่ได้หยุด ไปถามแม่ค้าในตลาดก็ตอบว่าไม่ได้ไปเพราะต้องขายของไม่มีเวลาไป ท่านกกต. ช่วยทำให้วันเลือกตั้ง เป้นวันที่ทุกคนที่ต้องการไปใช้สิทธิ์ได้มีโอกาสไปด้วยครับ น่าจะให้งานทุกอาชีพหยุดครับ หรือรณรงค์ให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายมากกว่านี้
  6. 6.       ที่สำศัญอีกประการณ์หนึ่ง เลือกของบัตรเสีย มีบัตรเสียตั้งเป็นล้านๆใบ กกต. ช่วยสอนหรือทำยังไงให้บัตรมันเสียน้อยลงหน่อยครับ เสียดายคะแนน ถ้าตั้งใจทำให้บัตรเสียอย่างนั้นมันช่วยไม่ได้ แต่คิดว่าเป็นส่วนน้อย มีประชาชนที่ตั้งใจไปเลือก ซึ่งคิดว่าเป็นคนส่วนมาก แต่กาบัตรไม่ถูกต้องจนเป็นบัตรเสียอย่างนี้ กกต. ควรแก้ไขพัฒนาตรงนี้ให้มากๆ ควรทำให้เหลือ ไม่ถึง 2% พอแล้ว เพราะเสียดายคะแนนจากบัตรเสียมากๆ ส่วนคนที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนไม่เป็นไรมาก เสียดายบัตรเสียมากกว่า

           ถ้า กกต. แก้ไขปัญหาเหล้านี้ได้คิดว่าคงทำให้คนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งมากขึ้น เพราะหลายๆเรื่องประชาชนอยากไปเลือกตั้ง แต่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่งของกติกา เทคนิก การเลือกตั้ง ที่ซับซอนหลาย ขันตอนเกินไปสำหรับการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งของประชาชนหลายๆคน ซึ่งถ้าทำให้ง่ายให้สะดวกในการไปใช้ สิทธิ์ คิดว่าคงมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่ไปใช้สิทธิ์ ในการเลือกตั้งของตัวเอง

วาทะสอนชีวิต

"You get the best out of others when you give the best of yourself."
- - Harvey Firestone - -
"คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป" 

"If you always do what interests you, then at least one person is pleased."
- - Katherine Hepburn - -
ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ

"Some dream of worthy accomplishments, while others stay awake and do them."
- - Anonymous - -
บางคนฝันที่จะประสบความสำเร็จอย่างสวยหรู ในขณะที่บางคนกำลังลงมือกระทำ

กลาง  ธรรมชาติ

4 ก.ค. 54

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คิด ค้น พบความเห็น (0)