ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

ชาญชัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์    คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นำมาประกอบกันแล้วจะได้คอมพิวเตอร์
ที่สมบูรณ์   1 เครื่อง ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญหลายส่วนดังนี้
 1.1 กล่องซีพียู
 1.2 แป้นพิมพ์    
 1.3 เมาส์
 1.4 จอภาพ
 1.5 ลำโพง
                                                                                รูป แสดงเครื่องประกอบคอมพิวเตอร์

1.1 กล่องซีพียู (Case) เป็นองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ที่สำคัญมาก ภายในบรรจุแผงเมนบอร์ดแหล่งจ่ายไฟ และหน่วยความจำต่าง ๆ เช่น รอม แรม ฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ไดร์ฟและซีดีรอม เป็นต้น ที่เรียกว่ากล่องซีพียูเพราะภายในเครื่อง บริเวณแผงเมนบอร์ดเป็นที่ติดตั้งซีพียู (CPU) ซึ่งถือว่าเป็นมันสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์
1.2 แป้นพิมพ์ (Keyboard) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้หน่วยประมวลผลข้อมูลกลาง (CPU) ทำการประมวลผล    แป้นพิมพ์จัดเป็นอุปกรณ์ด้านหน่วยป้อนข้อมูล (Input  Unit) ที่ทำหน้าที่ในการป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
1.3 เมาส์ (Mouse) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการคลิก ดับเบิลคลิก และเลื่อนตำแหน่งเพื่อสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน    ในกรณีที่ไม่สามารถสั่งงานทางแป้นพิมพ์ได้   เมาส์จัดเป็นอุปกรณ์ด้านหน่วยป้อนข้อมูลเช่นเดียวกับแป้นพิมพ์แต่ใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกัน
1.4 จอภาพ (Monitor)   คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลของซีพียูเพื่อทำให้ผู้ใช้มองเห็นผลลัพธ์และสามารถติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้    จอภาพจัดเป็นอุปกรณ์ด้านหน่วยแสดงผล (Output  Unit) ทำหน้าที่ในการแสดงผลข้อมูล
1.5 ลำโพง (Speaker) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณเสียงและแสดงเสียงออกทางลำโพงทำให้ผู้ใช้ได้ยินสัญญาณเสียงในแบบต่าง ๆ   เช่น  เสียงเพลง   และเสียงพูด ต่าง ๆ  ลำโพงจัดเป็นอุปกรณ์ด้านหน่วยแสดงผล (Output  Unit) ทำหน้าที่ในการแสดงผลข้อมูล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ จัดทำโดยครูแพรความเห็น (14)

สหัสวรรษ พิมพ์คุณากร
IP: xxx.172.159.82
เขียนเมื่อ 

# .....what is you name in animan

พิจิตรตรา
IP: xxx.172.159.82
เขียนเมื่อ 

สวยยๆ เว่อ

มายด์
IP: xxx.172.159.82
เขียนเมื่อ 

อาจาร์ ไม่ อยาก ทำ แล้ว อ่า เบื่อ จัง เลย 55!

cee love u

ไม่จำเป็นต้องรู้
IP: xxx.172.159.82
เขียนเมื่อ 

งงว่ะ !!!

นิว
IP: xxx.172.159.82
เขียนเมื่อ 

เบื่อออออออออออออออออ

จังงงงงงงงงงง

ทามไม่ต้องรู้
IP: xxx.172.159.82
เขียนเมื่อ 

อาจาร ผม เบื่อ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ การ จด

นัดถะยา โอวะราง
IP: xxx.172.159.82
เขียนเมื่อ 

กไฟไฟกไฟกฟไ

ผมเองโจดอาจาร
IP: xxx.172.159.82
เขียนเมื่อ 

อาจาร มิต้อง จอ ได้ มิ คัฟ ผม เบื่อๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ด.ช. ศิรินนท์ วงค์ละคร
IP: xxx.172.159.82
เขียนเมื่อ 

อาจารผมเบื่อนั้งจด

นั้งตดดีก่านะอาจาร

นัฐ มุขวัฒน์
IP: xxx.172.159.82
เขียนเมื่อ 

เบื่อ คะ อา จาร หนู เบื่อๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ด.ช.เมธาวี สุขสุด
IP: xxx.172.159.82
เขียนเมื่อ 

เบื่อๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

มาด้สาก้
IP: xxx.172.159.82
เขียนเมื่อ 

เบื่อ คร๊ นู๋ เบื่อ มาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

จาก หญิง 6/6........
IP: xxx.172.159.82
เขียนเมื่อ 

ร๊าก เจ็ก มาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เอิร์นป
IP: xxx.25.152.42
เขียนเมื่อ 

''งง''ค่ะ ยากงะ