โรงเรียนบ้านโพนทอง สังกัดสพป.นครสวรรค์ เขต 3  ได้ถูกกำหนดให้มีการประเมินจากสมศ. ในรอบที่ 3 

 ในวันที่  8  - 10  สิงหาคม 2554 นี้  ซึ่งในการประเมินทุกครั้ง ตั้งแต่ครั้งที่ 1 เป็นต้นมา คณะครูภายในโรงเรียนจะเหนื่อยมาก และยุ่งอยู่กับเอกสารต่าง ๆ มากมาย ซึ่งคงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ครูมีการเออรี่เป็นจำนวนมาก เพราะครูจะไม่ถนัดในการจัดทำเอกสาร เมื่อมีการประเมินโดยดูจากเอกสารต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ จึงทำให้ครูมีความเครียด และ เครียด... เครียด.....

การประเมินในรอบที่ 3  นี้   

ครูในโรงเรียนบางคนจึงมีความเครียดและคิดจะเออรี่เหมือนกัน แต่ติดที่มีภาระทางครอบครัว  ซึ่งคณะครูในโรงเรียนก็ช่วยกันทุกคนในการทำงานเพื่อรอรับการประเมิน เพื่อไม่ให้ครูในโรงเรียนเกิดความเครียดจนเกินไป

ไม่ทราบว่าโรงเรียนอื่น ๆ จะเป็นแบบนี้หรือเปล่า ถ้ามีก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบ้างก็จะดีมากครับ