องค์ความรู้ที่13

การเขียนภาพของทรงพีระมิด
3. การเขียนภาพของรูปทรงพีระมิด

                                                                                         
                          ขั้นที่1                      ขั้นที่2                     ขั้นที่3                      ขั้นที่4
            
            ขั้นที่ 1    
เขียนวงรีแทนหน้าตัดที่เป็นวงกลม
            ขั้นที่ 2    กำหนดจุดบนวงรีเพื่อใช้เป็นจุดยอดของสี่เหลี่ยม กำหนด 4 จุด
            ขั้นที่ 3    เขียนส่วนสูงของพีระมิดจากจุดยอดลงมาบนจุดทั้งสี่ ที่กำหนดไว้ที่ ขั้นที่ 2
            ขั้นที่ 4    เขี่ยนส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดทั้ง 4 จุดบนวงรี ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม จะได้รูปพีระมิดดังรูป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยินดีต้อนรับสู่บ้านศรีสมพรความเห็น (0)