15 มิถุนายน 2554 - พุธสุดหรรษา

จิตวิญญาณแท้จริงแล้วคืออะไร

   วันนี้วันเป็นพุธที่มีคาบสอน สี่คาบติดกัน เป็นวันที่แสนจะเหนื่อย วันนี้เป็นวันแรกของการขึ้นเนื้อหาใหม่ ของระดับชั้น ม. 2 ของการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบกำจัดของเสียในร่างกาย หลังจากที่ได้เรียนผ่านมา 3 ระบบแล้ว ซึ่งบทเรียนของหน่วยนี้มีการทดลองซึ่งจะจัดให้มีในการเรียนการสอนในคาบต่อไปของสัปดาห์หน้า วันนี้ได้ให้เด็ก ๆ ทั้ง 2 ห้อง ได้เวียนฐานการเรียนรู้ โดยมีฐานการเรียนรู้อยู่ทั้งหมด 4 ฐานด้วยกัน  คือ ระบบกำจัดของเสียทางไต ลำไส้ใหญ่ ผิวหนัง และ ลมหายใจ

            การเรียนการสอนแบบนี้จะได้เน้นให้พวกเขาได้รู้จักและสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตัวของเขาเอง ซึ่งหน้าที่ของเราคือการถ่ายทอดความรู้ลงบนแผ่นใบงานประจำฐานทำให้เด็ก สนุกในการเรียนมากกว่าที่จะมาฟังเราบรรยายการเรียนการสอนหน้าชั้นเรียนอย่างเดียว

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรณชัย...(1/2554)ความเห็น (0)