ว่าด้วยเรื่องของ Project

Propossal

เสร็จแล้ว ๆ proposal แต่ก็ไม่รู้ว่าจะผ่านมั้ย

วันนี้ทำ proposal เรื่อง ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของชาวหาดใหญ่ ได้ทำเกี่ยวกับความสำคัญ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ อะไรทำนองนี้ ก็พอทำๆไปก็รู้สึกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกันการที่ได้ช่วยเหลือสัตว์ให้มีที่อยู่ใหม่ ไม่ต้องถูกทิ้งตามวัด ตามโรงเรียน จะได้ไม่เป็นภาระของสังคมด้วย

 

ภาวนาขอให้การทำ proposal ในครั้งนี้ผ่านด้วยเถิด...............สาธุ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาทิตยาความเห็น (0)