แต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนนั้นเคยคิดแต่ว่าคนเรานั้นจะต้องเรียนเพื่อมาปรับวุฒิการศึกษาให้ได้ระดับเงินเดือนที่เราพอใจ แต่เมื่อได้โอกาสเราเรียนจบก็ได้ถูกแต่งตั้งให้รับตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ แต่ที่จริงแล้วจบเอกการจัดการทั่วไปมา ไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากเหมือนครูท่านอื่นเลย และความรู้การเป็นครูก็น้อยมาก แต่เมื่อมีโอกาสที่ทางสถาบันได้เปิดสอน ป.บัณฑิต ก็สนใจที่จะมาเรียน เพื่อจะนำวุฒครูมาใช้ในการบรรจุเท่านั้น แต่กลับมานั่งคิดดูแล้วว่า ถ้าเรียนใน เอก ป.บัณฑิต อย่างเดียวเราก็มีความรู้เฉพาะวุฒิครูเท่านั้น จึงหันไปคิดว่าถ้าเรานั้นเรียนต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เอกเทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา นั้นเราได้ทั้งความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา  และวุฒิครู ได้ทั้ง 2 อย่างในเวลาเดียวซึ่งดูแล้วคุ้มค่ากับการที่เราตั้งใจที่จะเรียนต่อซึ่ง " ความรู้ที่เรามีอยู่นั้นน้อยมาก"  จนเมื่อได้เริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากผู้สอนหลายท่าน ๆ ได้ให้ความรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้เลย ทำให้เราเกิดความคิดใหม่ ๆ ที่จะนำความรู้เหล่านี้มาเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้มากมาย เพื่อปรับปรุงวิธีการสอนที่แปลกใหม่ จึงรู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะตั้งใจศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเอง