13 มิ.ย 54 ( การเขียน mid map )

sununtha
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ฝึกนักเรียนให้เขียนเเผนผังความคิด

     วันนี้เป็นวันฝึกสอนวันที่ 9 ของการมาสอนที่โรงเรียนหอพระเนื่องจากได้ทำการสอนในรายวิชา ชีววิทยา ม.4 ได้สอนในชั้น ม.4/1 ม.4/2 เเละ 4/4 ซึ่ง 2ห้องเเรกการสอนอยู่ในระดีบที่เด็กมีความพร้อมในกรที่ะเรียน มีควมตั้งใจในการเรียนเป็นอย่างดีเเต่ห้อง ม. 4/4 เด็กไม่ค่อยพร้อมที่จะเรียนเท่าที่ควรเลยพยายามที่จะหาเทคนิคเสริมเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีมากยิ่งขึ้น

     ดังนั้นจึงคิดหาเเบบทดสอบ เเละวิธีการต่างๆที่จะนำมาทดสอบเด็กเพื่อเกิดการพัฒนาที่ดีได้ เเต่ที่ทำให้เด็กนักเรียนทำทุกห้องนะค่ะ เเต่หนักใจในการสอนห้องนี้บ้างครั้งหาวิธีการสอนมาหลายอย่างเพื่อกระตุ้นการสนใจของเด็กนักเรียนมากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันของการฝึกสอนของ สุนันทา ภาคเรียน 1/2554ความเห็น (0)