13 มิถุนายน 2554 - ผังมโนทัศน์

ติดตามพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

       วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของสัปดาห์ที่ 3 ของการฝึกสอน ณ โรงเรียนหอพระ ความสุขของการเป็นครูก็เพิ่มพูนเข้ามาเรื่อย ๆ ถึงแม้ต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อย ลำบากทั้งกายและใจ แต่อย่างน้อยก็มีคำว่าความสุขเข้ามาเป็นรางวัล

        หลักจากที่ได้สอนวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้น ม. 2 ผ่านมาได้ 3 เรื่องแล้ว คือระบบย่อยอาหาร ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ วันให้เด็ก ๆ ของครูได้สรุปความคิดรวบยอดโดยการบูรณาการ 3 ระบบเข้าไว้ด้วยกันเป็นเรื่องเดียว ปัญหาที่พบคือ เด็กสรุปและเชื่อมโยงเนื้อหายังไม่ค่อยเข้า concept ที่เราต้องการ จึงสอนเพิ่มเติมเด็ก ๆ อีกครั้งอาจจะเหนื่อยหน่อยสำหรับเรา แต่ก็คุ้มถ้าทำให้เด็กรู้และชอบที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ ครับผม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรณชัย...(1/2554)



ความเห็น (0)