ความสำเร็จจากการจัดทำฐานข้อมูล

paka
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
CoP3/2554

 

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์ราชการ โดยพี่ประทีป จัดทำเรียบร้อยแล้ว พร้อมนำเสนอให้น้อง ๆ ในฝ่ายช่วยติชม งานนี้พี่ทีปได้ความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel จากที่เมื่อก่อนทำไม่เป็นเลย พี่ทีปสามารถเรียนรู้โปรแกรมด้วยตัวเอง และจากน้อง ๆ ที่คอยเป็นที่ปรึกษา ทำออกมาได้ขนาดนี้ ยกนิ้วให้ค่ะ

 

ฐานข้อมูลประวัติการลาของเจ้าหน้าที่ และ ฐานข้อมูลการไปปฏิบัติราชการของผู้บริหาร โดยน้องอั้ม ภัทรลภา จากคราวที่แล้วนำเสนอรูปแบบของฐานข้อมูลให้พี่ ๆ น้อง ๆ ช่วยดู ได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดรูปแบบให้สวยงาม มาคราวนี้ออกแบบได้น่าดูชมทีเดียว รายละเอียดก็สามารถดูได้ครบถ้วน ซึ่งได้ความรู้จากการทำฐานข้อมูลนี้มากทีเดียวโดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Access ได้ศึกษาคู่มือและฝึกปฏิบัติ ถึงแม้จะติดปัญหาตรงการเรียกใช้งานบ้าง แต่คิดว่าจะพัฒนาให้สมบูรณ์โดยเร็ว

 

ฐานข้อมูลทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ คุณสุพรรณีบันทึกข้อมูล และกำหนดรูปแบบของฐานข้อมูลได้เกือบครบทั้งหมดแล้ว แต่ในวันนี้ที่นำเสนอให้น้อง ๆ ช่วยดู รายละเอียดยังไม่ครบทั้งหมด ขอเสนอในส่วนของรูปแบบ เพื่อให้ดูง่ายขึ้น โดยขอเวลาจนถึงเดือนกรกฎาคม จะจัดทำให้เรียบร้อย ถึงแม้ป้าจะไม่ใช่มือโปร แต่ก็ทำให้ได้ความรู้จากการใช้โปรแกรม Microsoft Excel จากแต่เดิมมาก

 

ฐานข้อมูลรายชื่อร้านค้า โดยคุณฤดี ได้จัดทำฐานข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลร้านค้าที่สำนักงานจะต้องติดต่อ เพื่อจัดซื้อพัสดุ จากที่นำเสนอให้พี่ ๆ น้อง ๆ ช่วยกันดู ข้อมูลยังขาดร้านค้าอีกประมาณ 20% คาดว่าเดือนกรกฎาคมจะครบสมบูรณ์ คราวนี้พี่ฤดีต้องขอความร่วมมือจากน้อง ๆ ช่วยสอนโปรแกรม Microsoft Excel ในส่วนของการใช้ตัวกรอง และการจัดการข้อมูล และขอขอบคุณล่วงหน้าด้วย

 

ฐานข้อมูลระเบียบการเงิน โดยคุณจิรัฎฐ์ ได้รวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของทางราชการไว้เป็นหมวดหมู่ หาง่าย และนำไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ทาง www.reo14.go.th ในส่วนงานของฝ่ายบริหาร เข้าไปที่งานการเงิน แล้วเลือกหาระเบียบตามหมวดที่แยกไว้ได้เลย งานนี้ต้องขอบคุณกลุ่มงานสารสนเทศที่ให้ความรู้ในการนำข้อมูลขึ้น website และการออกแบบรูปแบบของ page site

 

ฐานข้อมูลประวัติเจ้าหน้าที่ สสภ.14 โดยคุณผกามาส หลังจากตรากตรำทดลองกับโปรแกรม Microsoft Access มาหลายเดือน แต่ด้วยข้อมูลที่มีรายละเอียดมาก และการใช้งานของเจ้าหน้าที่จะได้สะดวก เลยเปลี่ยนมาทำไว้ในโปรแกรม Microsoft Excel โดยบันทึกข้อมูลประวัติของทุกคนไว้โดยละเอียด ไม่ว่าจะเป็นประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติเงินเดือน ประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประวัติการฝึกอบรม คราวนี้ใครจะใช้ข้อมูลเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเองก็คงสะดวกขึ้น

คิดว่าเจ้าหน้าที่ สสภ.14 สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ตามความต้องการของแต่ละคน จะมากจะน้อยก็แล้วแต่ความประสงค์ของท่าน แต่ก็คงช่วยอำนวยความสะดวกได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่ My Networkplace\admin\ฐานข้อมูลฝ่ายบริหาร

ฐานข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน จะได้ทราบรายละเอียดการซ่อมบำรุง และ ผอ.สสภ.14 ในการตัดสินใจซ่อมบำรุงรักษารถยนต์แต่ละคัน

ฐานข้อมูลประวัติการลาของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ สสภ.14 ทุกคน ได้ทราบสิทธิการลาแต่ละประเภทของตนเอง จำนวนวันที่ลาไปแล้ว จำนวนวันคงเหลือ

ฐานข้อมูลการไปราชการของผู้บริหาร สสภ.14 เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารในการออกปฏิบัติราชการต่างพื้นที่ และเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ สสภ.14 ทราบข้อมูลของผู้บริหารในการปฏิบัติราชการ และผู้รักษาราชการแทนในแต่ละครั้งของการออกปฏิบัติราชการของ ผอ.สสภ.14

ฐานข้อมูลทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่าย/กลุ่มงาน ในการตรวจสอบครุภัณฑ์และเลขที่ครุภัณฑ์ที่ประจำอยู่ในฝ่าย ในกรณีที่ต้องขออนุมัติซ่อมบำรุง โดยสามารถตรวจสอบหมายเลขครุภัณฑ์ และเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

ฐานข้อมูลรายชื่อร้านค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ค้นหารายชื่อร้านค้าที่จำหน่ายพัสดุแต่ละประเภท สามารถหาข้อมูลของร้านค้าแต่ละร้านได้โดยสะดวก ทั้งประเภทร้านค้า จำหน่ายสินค้าประเภทใด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

ฐานข้อมูลระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากทางราชการ โดยรวบรวมระเบียบการเบิกจ่ายเงินทั้งหมด แยกประเภท หมวดหมู่ เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงระเบียบใหม่ ๆ และทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

ฐานข้อมูลประวัติเจ้าหน้าที่ สสภ.14 จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ทุกคน ทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เพื่อสามารถทราบข้อมูลของตนเอง และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในกรณีที่ต้องการจัดทำแบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับ หรือจัดทำใบสมัครในการขอทุนเพื่อศึกษาต่อ หรือฝึกอบรมดูงาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บอกเล่าเก้าสิบความเห็น (6)

IP: xxx.109.82.9
เขียนเมื่อ 

เจ้าหน้าที่ สสภ.14 คงจะเขียนรายงานการเดินทางไปราชการได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะ และจะได้รู้สิทธิและระเบียบที่อยากรู้ได้มากขึ้น เป็นประโยชน์นะ

อัศวิน
IP: xxx.154.26.3
เขียนเมื่อ 

โปรแกรมต่างๆ ลอกเลียนแบบและนำมาประยุกค์ใช้ ได้ม๊าย...

IP: xxx.8.104.4
เขียนเมื่อ 

ได้อยู่แล้ว เค้าไม่เรียกว่าลอกเลียนแบบหรอก แต่หากสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทางเจ้าของเรื่องก็ยินดีนะ คุณอัศวิน ขอบคุณครับที่สนใจ

IP: xxx.8.180.134
เขียนเมื่อ 

บริหารยุกต์ใหม่ มีอะไรดีดี มาให้พี่น้องชาว สสภ.14 ได้ทึ่งตลอดนะ ชมนะ

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมไปเลยจ้า

แม่น้องบุ๋น
IP: xxx.53.171.240
เขียนเมื่อ 

สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงเลยค่ะ

คำสำคัญ (Tags)

#ฐานข้อมูล

หมายเลขบันทึก

444421

เขียน

17 Jun 2011 @ 15:16
()

แก้ไข

11 Dec 2012 @ 13:46
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 2, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก